Fundusz Trójmorza jest otwarty na inwestorów

  • Materiał partnera
opublikowano: 25-10-2019, 15:57

Fundusz ma szansę pobudzić inwestycje warte miliardy euro. Tym samym wniesie znaczący wkład w poprawę stanu infrastruktury transportowej, energetycznej oraz cyfrowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) ma się koncentrować na przedsięwzięciach rozwijających infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Według raportu

Z MYŚLĄ O GOSPODARCE: Fundusz ma charakter komercyjny, a nie polityczny — ma więc przynosić zysk udziałowcom — podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Fot. ARC

SpotData właśnie w tych obszarach jest największy dystans między krajami zachodniej części Unii Europejskiej a krajami Wspólnoty z regionu Trójmorza.

— Dzięki poszerzeniu współpracy w tych sektorach, dzięki inwestycjom Funduszu Trójmorza, Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne. Przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości — zapewnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), inicjatora i lidera projektu.

Co istotne, Fundusz Trójmorza ma charakter komercyjny i działa na zasadach rynkowych — o zaangażowaniu w daną inwestycję będą decydować niezależni zarządzający, którzy będą się kierować jedynie czynnikami ekonomicznymi, a nie politycznymi.

Na wspólnej płaszczyźnie

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowe forum współpracy skupiające 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej między Bałtykiem, Morzem

Czarnym i Adriatykiem. Została powołana do życia w 2015 r. przez prezydentów Polski i Chorwacji, a do grupy należą również: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Jest inicjatywą polityczną. Gospodarczym ramieniem Inicjatywy Trójmorza jest właśnie Fundusz Trójmorza, który — dzięki zaangażowaniu w inwestycje infrastrukturalne — ma zniwelować różnice w rozwoju i jakości życia między mieszkańcami regionu Trójmorza a społeczeństwami z zachodniej części Unii.

Choć sama nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do Międzymorza — międzywojennej geopolitycznej koncepcji Józefa Piłsudskiego stworzenia przez Polskę bloku integracyjnego między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym — Trójmorze zakłada współpracę na płaszczyźnie gospodarczej oraz w zakresie infrastruktury. Skupia się na transporcie, energetyce, a także na komunikacji cyfrowej. Inicjatywa chce promować interesy regionu i inwestycje wsparte narzędziami oferowanymi przez UE. Finansowanie przedsięwzięć planowanych w jej ramach ma zapewnić m.in. Fundusz Trójmorza.

Z różnych źródeł

Fundusz Trójmorza powołały wspólnie dwie instytucje — BGK oraz rumuński EximBank. Jako przedsięwzięcie międzynarodowe Fundusz działa na prawie Luksemburga, na zasadach komercyjnych i rynkowych. Za zarządzanie ryzykiem, portfelem inwestycyjnym i dystrybucję jego środków odpowiada niezależny podmiot — firma Fuchs Asset Management, która jest wspierana przez doradców inwestycyjnych.

— Fundusz będzie korzystać z usług menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu projektami w sektorze transportu, energetyki i cyfryzacji. Z kolei decyzje inwestycyjne będą podejmowane z udziałem wyspecjalizowanych komitetów inwestycyjnych — zaznacza Beata Daszyńska-Muzyczka.

We władzach funduszu są przedstawiciele instytucji rozwoju z Polski, Rumunii, Czech oraz Łotwy. Fundusz jest również otwarty na kolejne państwa Trójmorza. Każdy kraj, który dołączy do Funduszu, będzie miał zapewniony status tzw. general partnera (komplementariusza).

Zysk dla udziałowców

Fundusz będzie realizował projekty w infrastrukturze transportowej, energetycznej oraz cyfrowej. Docelowo ma się zaangażować w przedsięwzięcia o łącznej wartości 100 mld EUR, podczas gdy potrzeby w regionie Trójmorza są szacowane na ponad 500 mld EUR. Zasoby funduszu mają pochodzić z różnych źródeł. Dotychczas BGK oraz EximBank złożyły zobowiązania do wpłaty łącznie ponad 500 mln EUR. Pozostałe środki — a zakłada się sumę na poziomie 3-5 mld EUR — pochodzić mają od innych państw Trójmorza, inwestorów instytucjonalnych i prywatnych — Fundusz jest otwarty zarówno na globalne instytucje finansowe jak i inwestorów prywatnych.

— Strategia zakłada możliwość inwestowania w różne projekty na różnym etapie zaawansowania, np. inwestycje typu greenfield oraz brownfield, nabywanie udziałów, uczestnictwo w spółkach celowych lub udzielanie długu podporządkowanego — wylicza Beata Daszyńska-Muzyczka.

— Fundusz ma charakter komercyjny, a nie polityczny — ma więc przynosić zysk udziałowcom — podkreśla. BGK to państwowy bank rozwoju, który od 95 lat aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Mając na celu podniesienie poziomu życia społeczeństwa, współfinansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość 

polskich firm w kraju i za granicą. Ma unikatowe doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MATERIAŁ PARTNERA

Polecane