Informowanie a kredyt kupiecki

Maciej Drowanowski
opublikowano: 18-01-2006, 00:00

Dowiedziałem się, że współpracująca ze mną firma złożyła pozew o nakaz zapłaty dla odbiorcy, który jest ubezpieczony w ramach polisy mojej firmy. Czy o pozwie powinienem poinformować zakład ubezpieczeń?

- Polisy ubezpieczenia należności zawsze zawierają obowiązek informowania o sytuacji finansowej ubezpieczonych odbiorców. Składając wniosek o nadanie limitu kredytowego, ubezpieczający zobowiązuje się przekazać ubezpieczycielowi wszystkie informacje mogące świadczyć o problemach finansowych danego odbiorcy. Zgłoszeniu podlegają wszelkie tzw. przeterminowania, niezapłacone w dniu wnioskowania o limit. Zwykle polisa określa, jak duże kwoty niespłacone w terminie podlegają zgłoszeniu.

Ubezpieczony może sam stwierdzić, na podstawie informacji od odbiorcy, że ma on problemy finansowe, które mogą doprowadzić do upadłości. Takie informacje mogą do firmy napływać od innych przedsiębiorców lub z sądów czy od komorników. Wszystkie należy niezwłocznie przekazywać ubezpieczycielowi. Zatajenie wiadomości o niekorzystnej sytuacji finansowej odbiorcy może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Jakie dokumenty muszę przedstawić ubezpieczycielowi, aby otrzymać odszkodowanie z tytułu ogłoszenia upadłości ubezpieczonego odbiorcy?

- Po pierwsze, należy udokumentować istnienie, bezsporność i wysokość ubezpieczonej wierzytelności. Po drugie, wykazać stan upadłości ubezpieczonego odbiorcy.

Aby wykazać zasadność i wysokość ubezpieczonej należności, należy przedstawić:

— listę niezapłaconych faktur;

— wyciąg z konta księgowego dłużnika, rozpoczynający się na 12 miesięcy przed datą wystawienia pierwszej niezapłaconej faktury lub przed datą rozpoczęcia obowiązywania limitu kredytowego — zależnie od tego, która z tych dat jest wcześniejsza — a kończący się w chwili zgłaszania szkody;

— kopie niezapłaconych faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru przez klienta lub inne dokumenty potwierdzające bezsporność należności.

Ubezpieczony może być także poproszony, by uzupełnił dokumentację o informacje o krokach podjętych w celu odzyskania zgłoszonej do odszkodowania należności lub o dokumenty dotyczące ewentualnego postępowania sądowego.

Niewypłacalność dłużnika stwierdza się na podstawie decyzji sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego. Podstawą do stwierdzenia szkody jest również decyzja o zamknięciu przez komornika postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.

W ubiegłym tygodniu wielu czytelników nie mogło — z przyczyn technicznych — połączyć się z dyżurującym ekspertem. Dlatego dyżur p. Macieja Drowanowskiego powtórzymy 25 stycznia br.

Maciej Drowanowski, Coface Poland

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Drowanowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu