Inwestorzy odetchną z ulgą

Agnieszka Janas
opublikowano: 20-02-2007, 00:00

Pozwolenia na budowę będą wymagane tylko w szczególnych przypadkach — tak zakłada nowe prawo budowlane.

BUDOWNICTWO Przestarzałe przepisy wreszcie zostaną zmienione

Pozwolenia na budowę będą wymagane tylko w szczególnych przypadkach — tak zakłada nowe prawo budowlane.

W Sejmie trwają prace nad zaproponowanym przez rząd projektem nowego prawa budowlanego. Obowiązujące obecnie, a prawie trzynaście lat temu wprowadzone, przepisy już nie przystają do rzeczywistości.

Więcej swobody

Nowe prawo budowlane ma m.in. ustalić przyjazne inwestorom procedury lokalizacji obiektów i uprościć procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie budowy.

Każdy będzie miał teraz prawo zabudować swoją nieruchomość gruntową, pod warunkiem że zrobi to zgodnie z przepisami.

— Inwestor nie będzie już musiał dokumentować swojego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia będą teraz związane z inwestycją, której dotyczą, a nie jak dotychczas, z osobą, która je otrzymała. To istotna zmiana. Obecnie często zdarza się bowiem, że kupujący nieruchomość z pozwoleniem na budowę zaczyna działalność od występowania o... pozwolenie na budowę — podkreśla Sylwester Skoczek, radca prawny Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Obecnie ustawodawca chce ograniczyć liczbę sy- tuacji, w których trzeba będzie się ubiegać o takie pozwolenie.

— Pozwoli to przede wszystkim uniknąć długotrwałego oczekiwania na pozwolenie na budowę. Obecnie proces ten ogranicza się jedynie do sprawdzenia, czy inwestor złożył wymagany komplet dokumentów, dlatego nie ma sensu, aby pozwolenie uzyskiwali wszyscy inwestorzy — podkreśla Sylwester Skoczek.

Czas i środki na kontrole

Nowa ustawa kładzie olbrzymi nacisk na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowania budowli, a zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych. Rząd chce zaostrzenia przepisów dotyczących ich utrzymania. Aby to osiągnąć, zmieniono m.in. organizację nadzoru budowlanego. Miejsce działających obecnie 378 powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, z których każdy zatrudnia około 5 pracowników, zajmie 100 okręgowych inspektorów zatrudniających po blisko 20 osób.

— Obniży to koszty działania jednostek. Pozwoli też zatrudnić specjalistów z różnych dziedzin prawa budowlanego. Proponowane zmiany z jednej strony umożliwią wzmocnienie kadrowe organów nadzoru budowlanego, a z drugiej pozwolą ograniczyć koszty. Powinno to m.in. zwiększyć liczbę kontroli budynków i podnieść poziom ich bezpieczeństwa. Dla inwestorów zmiany te mogą jednak oznaczać wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie formalności związanych z procesem budowlanym — uważa Sylwester Skoczek.

Nowa ustawa nie przewiduje kar ograniczenia lub pozbawienia wolności za naruszenie przepisów prawa budowlanego. Sankcje karne ograniczone zostaną wyłącznie do grzywny.

Tarcza ochronna

Pomysł uchwalenia prawa, które chroniłoby klientów przed konsekwencjami upadku firm deweloperskich lub banków, narodził się jeszcze za czasów Marka Bryksa i Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM). Teraz wrócił do Sejmu.

— Już dwa lata temu nieistniejący UMiRM przygotował projekt ustawy dotyczący rachunku powierniczego, niestety nie udało się go przeforsować. Obecnie w Ministerstwie Budownictwa podjęto decyzję o przystąpieniu na nowo do stworzenia projektu ustawy o rachunku powierniczym (tzw. escrow) — przypomina Sylwester Skoczek.

Można przypuszczać, iż resort budownictwa będzie się opierał na założeniach zawartych w projekcie usta- wy o ochronie nabywcy w umowach deweloperskich z 2004 r., przewidującym wykorzystanie rachunku powierniczego.

— To specjalny rodzaj rachunku bankowego. Umowa jego prowadzenia określa warunki, jakie musi spełnić deweloper, aby otrzymać z niego pieniądze — tłumaczy Sylwester Skoczek.

Nowatorstwo tej ustawy polega głównie na tym, że chroni ona kompleksowo klientów deweloperów, którzy zyskują pewność otrzymania mieszkania, a przynajmniej są zabezpieczeni przed utratą pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Plusy i minusy rachunku powierniczego

dla dewelopera

+

zwiększenie zaufania klientów do usług deweloperskich

zwiększenie liczby osób korzystajacych z usług deweloperów

zwiększenie liczby budowanych mieszkań, a tym samym wpływów deweloperów

utrzymanie się na rynku jedynie uczciwych firm deweloperskich

-

obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego

zwiększenie kosztów inwestycji (większość deweloperów zmuszona będzie do zaciągania kredytów bankowych na inwestycje budowlane)

restrykcyjne przepisy dla deweloperów, dotyczące możliwości korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku powierniczym

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań

dla klienta

+

ustawa określa jasno, co każda umowa z deweloperem musi zawierać

jeżeli w umowie deweloper zawarł zapisy mniej korzystne dla nas niż w ustawie, zapisy te nie są ważne

pewność zainwestowanych pieniędzy

zabezpieczenie interesów osób kupujących mieszkania, ponieważ pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym będą wyłączone z masy upadłościowej

jeżeli upadnie bank, który prowadzi rachunek powierniczy, deweloper zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia upadłości zawrzeć nową umowę rachunku powierniczego z innym bankiem

w przypadku rezygnacji z mieszkania i odstąpienia od umowy bank będzie musiał wypłacić pieniądze pomniejszone o skapitalizowane odsetki

roszczenie o wybudowanie mieszkania, wyodrębnienie lokalu i przeniesienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu będzie zapisane w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest lub będzie prowadzone przedsięwzięcie budowlane; w przypad-

ku spóźnienia z wpłatą na rachunek powierniczy o wysokości kary będzie decydowała ustawa

ustawa określa jasno, co każda umowa z deweloperem musi zawierać

jeżeli w umowie deweloper zawarł zapisy mniej korzystne dla nas niż w ustawie, zapisy te nie są ważne

pewność zainwestowanych pieniędzy

zabezpieczenie interesów osób kupujących mieszkania, ponieważ pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym będą wyłączone z masy upadłościowej

jeżeli upadnie bank, który prowadzi rachunek powierniczy, deweloper zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia upadłości zawrzeć nową umowę rachunku powierniczego z innym bankiem

w przypadku rezygnacji z mieszkania i odstąpienia od umowy bank będzie musiał wypłacić pieniądze pomniejszone o skapitalizowane odsetki

roszczenie o wybudowanie mieszkania, wyodrębnienie lokalu i przeniesienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu będzie zapisane w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest lub będzie prowadzone przedsięwzięcie budowlane; w przypad-

ku spóźnienia z wpłatą na rachunek powierniczy o wysokości kary będzie decydowała ustawa

-

wzrost kosztów mieszkań spowodowany koniecznością zaciągnięcia przez deweloperów kredytów bankowych na budowę

Źródło: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

wzrost kosztów mieszkań spowodowany koniecznością zaciągnięcia przez deweloperów kredytów bankowych na budowę

Jasne reguŁy

Pozwolenie na budowę wymagane będzie tylko w sytuacji, gdy:

działka, na której planuje się inwestycję, nie jest objęta

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

obszar oddziaływania obiektów wykracza poza granice działki

budowa obiektu wymaga uprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wolnoć Tomku...

W założeniach do nowej ustawy przewidziano również uproszczenie procedur związanych z budową domów jednorodzinnych. Jeżeli działka, na której planuje się taką inwestycję, objęta będzie miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego, inwestor zobowiązany będzie jedynie do zgłoszenia takiej inwestycji, załączając do niego projekt budowlany i inne wymagane dokumenty. W ciągu 2 tygodni starostwo będzie miało obowiązek

sprawdzić, czy przedłożone przez inwestora dokumenty nie wymagają uzupełnień. Jeżeli w tym terminie starostwo nie wniesie o uzupeł-nienie dokumentów, inwe-stor będzie mógł rozpocząć budowę.

Agnieszka Janas

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu