Inwestycje w użytkowanie wieczyste nieruchomości

dr Mirosław Babiaczyk
opublikowano: 01-12-2009, 00:00

Użytkowanie wieczyste to charakterystyczne dla polskiego ustawodawstwa prawo do korzystania z gruntu. Dotyczy głównie gruntów w granicach administracyjnych miast. Jest formą własności tzw. niepełnej. Jeśli osoba lub firma stanie się użytkownikiem wieczystym, będzie miała prawa zbliżone, ale nie takie same jak prawa właściciela.

Użytkownik wieczysty może prawem swobodnie rozporządzać, tj. sprzedać je, obciążyć, zapisać w testamencie. Właścicielem gruntu pozostaje jednak Skarb Państwa lub gmina, które mogą rozwiązać umowę o oddanie go w użytkowanie wieczyste. Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób "oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie". Warto zatem zwrócić uwagę, by w umowie znalazły się sformułowania minimalizujące taką ewentualność.

Innym ograniczeniem prawa własności są opłaty na rzecz samorządu lub Skarbu Państwa. Po pobraniu opłaty początkowej, stanowiącej równowartość od 15 do 25 proc. ceny nieruchomości, trzeba się liczyć z opłatami rocznymi od 0,3 do 3 proc. ceny nieruchomości. Wielkość opłaty zależy od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie. Dlatego nie warto podpisywać umowy pochopnie, bez uw-zględnienia tego czynnika.

Z użytkowaniem wieczystym wiąże się także ryzyko utraty środków wyłożonych na inwestycje budowlane

na takim gruncie.

Użytkownik wieczysty ma wprawdzie pełne prawo własności do wzniesionych budynków, jednak przechodzi ono z mocy prawa na właściciela gruntu z chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Takie niebezpieczeństwo grozi zwłaszcza inwestorom podpisującym umowę o użytkowanie wieczyste krótszą niż zwyczajowe 99 lat. Podobne sytuacje nie występują często, ale się zdarzają. Dlatego nabywając taki grunt szczególną uwagę powinien zwrócić na okres, jaki pozostał do wygaśnięcia tego prawa. Użytkownik wieczysty może wprawdzie przed zakończeniem umowy zażądać przedłużenia trwania użytkowania wieczystego, ale właściciel w pewnych przypadkach może się na to nie zgodzić.

Czasami inwestor nie ma jednak innej możliwości zyskania kontroli nad gruntami, jak podpisanie umowy o użytkowanie wieczyste. Warto zatem, by podpisał stosowną umowę z myślą o zyskaniu prawa własności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wnioski w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w pełną własność można składać do dnia 31.12.2012 r. Lepiej jednak się pospieszyć. Im mniej czasu pozostanie do wygaśnięcia użytkowania wieczystego, tym większa może być opłata z tytułu przekształcenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: dr Mirosław Babiaczyk

Polecane