Jak podpisać weksel

SYUZANNA MUSFI aplikant radcowski w Kancelarii SZiP
opublikowano: 17-07-2014, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Podpis wystawcy jest niezbędnym elementem ważności weksla, bowiem dopiero po podpisaniu go powstaje zobowiązanie wekslowe. Podpis ma również na celu identyfikację wystawcy weksla. Zgodnie z orzecznictwem weksel, na którym nie ma podpisu wystawcy, jest nieważny. Jeżeli podpis wystawcy zostanie skreślony, spowoduje to również nieważność weksla, chyba że na wekslu umieszczone są jeszcze podpisy innych osób jako wystawców. Wówczas tylko te osoby będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązanie wekslowe. Należy także pamiętać, że podpis musi znajdować się na pierwszej stronie weksla i obejmować całą treść weksla. Najczęściej weksel podpisuje się na dole, z prawej strony. Podpisanie weksla w poprzek lub na odwrocie dokumentu powoduje jego unieważnienie.

W orzecznictwie wskazuje się także, że weksel może być podpisany przez tę samą osobę kilkakrotnie i nie spowoduje to jego nieważności. Weksel musi być podpisany własnoręcznie przez wystawcę i zawierać co najmniej jego nazwisko. Imię nie jest konieczne, można je zatem pominąć, napisać w skrócie lub podać tylko pierwszą literę imienia. Umieszczenie parafy, czyli znaku graficznego złożonego z inicjałów lub innego znaku graficznego, który nie jest podpisem, unieważnia weksel. Można natomiast podpisać weksel w ten sposób, że niektóre litery nazwiska będą pominięte, zwłaszcza jego końcówka — jeżeli ten sposób podpisywania się jest charakterystyczny dla wystawcy. Podpis wówczas nie musi być czytelny. Wystarczy, by można było stwierdzić, że podpis wykazuje cechy powtarzalności, czyli że dana osoba ma zwyczaj w ten sposób się podpisywać, co umożliwia jej identyfikację.

Również zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 30 grudnia 1993 r. (sygn. akt III CZP 146/93) podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę.

Często zdarza się również sytuacja, w której wystawca obok swojego nieczytelnego podpisu zamieszcza czytelnie swoje imię i nazwisko, co ułatwia identyfikację wystawcy. To najbezpieczniejsze rozwiązanie dla pewności obrotu wekslowego, które zapobiega powstaniu wątpliwości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SYUZANNA MUSFI aplikant radcowski w Kancelarii SZiP

Polecane