Jak rozliczyć subwencje z tarczy 1.0: mikrofirmy

Termin rozliczenia zależy od miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał finansową pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Co zrobić, aby poprawnie rozliczyć subwencje
  • Na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę
  • Kiedy będą pierwsze decyzje PFR

Jak rozliczyć subwencje z tarczy 1.0: mikrofirmy

opublikowano: 09-05-2021, 20:00

Termin rozliczenia zależy od miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał finansową pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Firmy, które ucierpiały przez pandemię, w ubiegłym roku dostały wsparcie z tarczy finansowej 1.0. W ramach tego programu organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wsparcie trafiło aż do 348 tys. przedsiębiorców. Teraz mogą oni otrzymać decyzję o umorzeniu subwencji. W przypadku firm działających w branżach najbardziej poszkodowanych przez pandemię dofinansowanie będzie bezzwrotne, w pozostałych przypadkach umorzenie może wynosić do 75 proc. Jednak wcześniej subwencję trzeba poprawnie rozliczyć. Jak to zrobić?

– Cała procedura rozliczenia będzie odbywała się w systemie elektronicznym banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę o wsparcie. Od 20 kwietnia przedsiębiorcy mają udostępniane stosowne formularze – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

Pierwszy krok stawia bank

Proces będzie mógł przeprowadzić sam przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu. Ale pierwszy krok postawi bank. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia przedsiębiorcy finansowej pomocy przedstawi mu we wspomnianej bankowości elektronicznej propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Przedsiębiorca dostanie wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Widoczna tam propozycja będzie wynikiem obliczonym na podstawie informacji uzyskanych przez PFR z baz danych m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Decyzje od końca maja:
Decyzje od końca maja:
Informację o tym, jaka kwota subwencji będzie umorzona, przedsiębiorcy dostaną po roku od otrzymania wsparcia – mówi Paweł Borys, prezes PFR.
Marek Wiśniewski

– Stosujemy nowoczesne narzędzia i chcemy ułatwiać życie przedsiębiorcom. Dlatego przy okazji rozliczeń zastosowaliśmy narzędzie znane z systemu e-PIT, czyli gdy administracja przygotowuje formularz z propozycją wyliczenia – mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

Co istotne, oświadczenie o rozliczeniu subwencji przedsiębiorca musi złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie roku od wypłacenia subwencji finansowej. Ma na to 10 dni roboczych. To oznacza, że po otrzymaniu propozycji PFR przedsiębiorca będzie mógł się z nią tylko zapoznać, bez możliwości podpisania od razu tej wstępnej wersji i jej złożenia. Edytować dokument będzie mógł dopiero wtedy, gdy zacznie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Ważne: procedura musi odbywać się w tym samym banku, w którym został złożony wniosek.

– Jeśli więc przedsiębiorca rozwiązał umowę z bankiem, prosimy, aby odnowił z nim relację. Inaczej subwencja nie będzie mogła być umorzona. Wiemy, że w takiej sytuacji jest kilkuset beneficjentów pomocy – mówi Bartosz Marczuk.

Sprawdź dane

Warto uważnie zweryfikować treść oświadczenia. Trzeba sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe. Ale będą również pola do uzupełnienia przez beneficjenta. Przedsiębiorca sam będzie musiał wypełnić oświadczenie o spadku przychodów (w przypadku braku danych w rejestrach - dotyczy to listy kodów PKD uprawniających do 100 proc. umorzenia subwencji) oraz inne oświadczenia, np. o odpowiedzialności karnej.

– Chciałbym zaapelować, aby przedsiębiorcy zapoznali się z warunkami programu, wyjaśnili rozbieżności w rejestrach – jeśli takie się pojawią – i uzupełnili formularz. Jeśli go nie wypełnią, wtedy uznajemy, że zgadzają się z tym, co wystawiliśmy w proponowanym wniosku – zaznacza Bartosz Marczuk.

Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorca jeszcze raz dostanie projekt oświadczenia o rozliczeniu, już z uzupełnieniami. Kolejnym krokiem będzie jego podpisanie. Powinna to zrobić osoba składająca dokument za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Oświadczenie trafi do PFR, który zweryfikuje otrzymane informacje w bazach danych różnych instytucji, m.in. wspomnianego ZUS, MF, KAS, ale także Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po tych działaniach PFR podejmie decyzję: określi kwotę subwencji podlegają zwrotowi lub poinformuje, że wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości takiej pomocy – i wyjaśni przyczyny takiego stanu rzeczy. Decyzję PFR przedsiębiorca powinien poznać w ciągu 15 dni roboczych po upłynięciu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Pierwsze decyzje PFR ma wydawać 31 maja (wraz z nimi przedsiębiorcy otrzymają harmonogramy spłat).

Możliwe jest także postępowanie wyjaśniające. Przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się do PFR z wątpliwościami dotyczącym wskazanej w decyzji wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Natomiast pierwsze spłaty są planowane na 25 czerwca.

Więcej informacji

Infolinia PFR: tel. 800 800 120, od poniedziałku do piątku, godz. 8-17

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane