Jak zmienić umowę o pracę

GRZEGORZ MANIA prawnik w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Sp. Partnerska
13-12-2012, 00:00

PRAWNIK RADZI

Skutki braku zgody pracownika na zaproponowaną zmianę warunków zatrudnienia zależą od przyjętego trybu dokonywania zmian. Umowę o pracę można zmienić zasadniczo na dwa sposoby — poprzez porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające.

W pierwszym przypadku mowa o czynności prawnej dwóch stron, wymagającej zgodnego ich współdziałania. Propozycja zmiany w tym przypadku wyjść może od każdej ze stron. Do jej przyjęcia potrzebna jest zgoda obu stron stosunku pracy. A zatem w przypadku zaproponowania w tym trybie zmian i braku akceptacji ze strony pracownika nie dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia. Wynika to z faktu, że umowa o pracę, jak każda umowa, wymaga dwóch zgodnych oświadczeń woli.

Porozumieniem zmieniającym można dokonać zmian zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika. W obu przypadkach, oczywiście, może on zgody na zmianę nie wyrazić. W rzeczywistości jednak — choć nie jest to niemożliwe — trudno sobie wyobrazić brak zgody na zmianę na korzyść, natomiast w wielu przypadkach zmiana na niekorzyść dokonywana będzie w trybie wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jeżeli jednak pracodawca chce zmienić warunki pracy i płacy na niekorzyść, jednakże bez obarczania swojej decyzji ryzykiem rozwiązania umowy o pracę, powinien wybrać drogę porozumienia zmieniającego.

Drugi z trybów zmiany umowy o pracę — wypowiedzenie zmieniające — stanowi już jednostronną czynność pracodawcy, który chce zmienić istotne elementy stosunku pracy. Do takich należy np. wysokość wynagrodzenia pracownika. Do wypowiedzenia zmieniającego, zgodnie z art. 42 § 1 kodeksu pracy, stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracodawca jest zatem zobowiązany do dochowania wszelkich zasad i obowiązków, które dotyczą wypowiedzenia umowy o pracę, a obejmujących np. ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę, formę wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, pouczenia o możliwości odwołania, terminy wypowiedzenia.

Dodatkowo w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca powinien pouczyć pracownika o treści art. 42 § 3, zgodnie z którym może on odmówić wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy poprzez złożenie oświadczenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia (jeżeli pracodawca nie zawrze takiego pouczenia, pracownik może złożyć oświadczenie do końca okresu wypowiedzenia). Jednakże w przypadku odmowy zaakceptowania zaproponowanych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. W takiej sytuacji przysługują pracownikowi te świadczenia, które przysługiwałyby mu w przypadku zastosowania wypowiedzenia definitywnego.

Jeżeli pracodawca chce zmienić warunki pracy i płacy na niekorzyść, jednakże bez obarczania swojej decyzji ryzykiem rozwiązania umowy o pracę, powinien wybrać drogę porozumienia zmieniającego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: GRZEGORZ MANIA prawnik w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Sp. Partnerska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Jak zmienić umowę o pracę