Komunikat z posiedzenia RPP, część I

opublikowano: 22-08-2001, 18:38

INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIACH 21-22 SIERPNIA 2001 W dniach 21-22 sierpnia 2001 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, instytutów badawczych oraz banków komercyjnych. Na tej podstawie, przed przejściem do części decyzyjnej posiedzenia, Rada omówiła kształtowanie się procesów inflacyjnych; tendencje w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych; uwarunkowania zewnętrzne oraz sytuację w bilansie płatniczym, sferze realnej gospodarki i w sektorze finansów publicznych. I Procesy inflacyjne: 1. W lipcu bieżącego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,3 procent w porównaniu z czerwcem bieżącego roku. Wynikało to głównie z: * sezonowego spadku cen żywności (o 2,6 procent), zwłaszcza cen warzyw (o 24,6 procent) oraz owoców (o 9,3 procent) * oraz spadku cen paliw (o 1,7 procent) związanego z korzystnym kształtowaniem się sytuacji na światowych rynkach paliw. Spadek cen w lipcu 2001 roku - w połączeniu z faktem, że w lipcu ubiegłego roku, zamiast sezonowego spadku, ceny wzrosły o 0,7 procent w porównaniu z czerwcem - spowodował obniżenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu dwunastomiesięcznym do 5,2 procent z 6,2 procent przed miesiącem. 2. Wszystkie miary inflacji bazowej w ujęciu dwunastomiesięcznym spadły: * 15 procent średnia obcięta z 6,0 procent do 5,5 procent * inflacja po wyłączeniu cen kontrolowanych z 6,6 procent do 5,2 procent * inflacja po wyłączeniu cen o największej zmienności z 5,3 procent do 4,5 procent * inflacja po wyłączeniu cen o największej zmienności i paliw z 6,2 procent do 5,4 procent * inflacja netto z 6,8 procent do 6,7 procent 3. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w lipcu br. o 0,1 procent w porównaniu z czerwcem (przed miesiącem spadły o 0,4 procent). Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,3 procent, a wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 2,6 procent oraz w górnictwie i kopalnictwie - o 0,6 procent w porównaniu z czerwcem br. Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniósł 0,4 procent (0,9 procent w czerwcu i 2,3 procent w maju br. oraz 9,0 procent w lipcu 2000 r.). W przetwórstwie przemysłowym nastąpił spadek cen w porównaniu z lipcem 2000 r. o 1,7 procent natomiast o 11,6 procent wzrosły ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3 procent w porównaniu z czerwcem (wobec wzrostu o 0,1 procent przed miesiącem), a w stosunku do lipca ubiegłego roku wzrosły o 3,8 procent (przed rokiem wzrost cen wyniósł 8,9 procent w skali roku). 4. Obniżyła się oczekiwana przez analityków bankowych stopa inflacji w grudniu 2001 r. i wynosi obecnie 5,9 procent (wobec 6,0 procent przed miesiącem). Nieznacznie wzrosły natomiast (z 5,6 procent do 5,7 procent) oczekiwania inflacyjne analityków bankowych w horyzoncie 11 miesięcy. Spadek bieżącej stopy inflacji znanej ankietowanym w momencie badania spowodował obniżenie oczekiwanej przez osoby prywatne stopy inflacji w horyzoncie dwunastu miesięcy. Jednocześnie nieznacznie pogorszyła się struktura odpowiedzi na pytania ankiety. W lipcu br., zgodnie z przewidywaniami, ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w porównaniu z czerwcem. Wynikało to głównie z charakterystycznego dla tego miesiąca spadku cen żywności oraz spadku cen paliw związanego z korzystnym kształtowaniem się sytuacji na światowych rynkach paliw. W połączeniu z faktem, że w lipcu ubiegłego roku - zamiast sezonowego spadku - ceny wzrosły w porównaniu z czerwcem spowodowało to znaczące obniżanie dwunastomiesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obniżyły się również wszystkie miary inflacji bazowej w ujęciu dwunastomiesięcznym. Po raz kolejny obniżył się wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, który kształtuje się obecnie na bardzo niskim poziomie, co korzystnie wpływa na perspektywy kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych. II Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe. 1. W lipcu bieżącego roku w porównaniu z czerwcem podaż pieniądza ogółem (M2) wzrosła o 2,2 procent (6,8 miliarda złotych). Duża część przyrostu podaży pieniądza była związana z deprecjacją złotego. W ujęciu dwunastomiesięcznym nominalny przyrost podaży pieniądza ogółem wyniósł 13,4 procent. 2. Utrzymują się korzystne zjawiska w zakresie przyrostu depozytów. W lipcu bieżącego roku depozyty złotowe osób prywatnych wzrosły o 2,1 miliarda złotego (1,3 procent) w porównaniu z czerwcem bieżącego roku. Od grudnia 2000 roku suma depozytów złotowych osób prywatnych zwiększyła się o 17,2 miliarda złotych (11,1 procent), a w porównaniu z lipcem 2000 roku o 29,1 miliarda złotych (20,5 procent). 3. W lipcu br. wartość kredytów dla osób prywatnych i przedsiębiorstw wzrosła o 4,9 miliarda złotych (2,3 procent). Istotną przyczyną przyrostu tej kategorii było zwiększenie wartości w złotych kredytów walutowych związane z deprecjacą kursu złotego. Wzrost sumy udzielonych kredytów w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wyniósł 11,5 procent. Utrzymują się korzystne dla przyszłej inflacji tendencje w zakresie kształtowania się czynników monetarnych. Gospodarstwa domowe wykazują nadal silną skłonność do oszczędzania, a tempo przyrostu podaży pieniądza jest pod kontrolą. W lipcu br. nastąpił znaczny przyrost kredytów dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, jednak istotną przyczyną był wzrost wartości w złotych kredytów walutowych związany z deprecjacją złotego.

(Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Komunikat z posiedzenia RPP, część I