Kwiatkowski: w 2006 r. przybędzie 140-150 tys. miejsc pracy

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 08-01-2006, 09:18

Według wiceministra pracy Roberta Kwiatkowskiego w 2006 roku przybędzie 140-150 tys. nowych miejsc pracy. Resort będzie dążył także do obniżenia kosztów pracy m.in. poprzez rezygnację z części składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniej zarabiających.

Według wiceministra pracy Roberta Kwiatkowskiego w 2006 roku przybędzie 140-150 tys. nowych miejsc pracy. Resort będzie dążył także do obniżenia kosztów pracy m.in. poprzez rezygnację z części składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniej zarabiających.

    W rozmowie z PAP Kwiatkowski poinformował, że rozpoczęły się konsultacje z partnerami społecznymi nt. paktu społecznego na rzecz ograniczenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Ma on służyć m.in. rozwojowi przedsiębiorczości, obniżaniu kosztów pracy, wzmocnieniu służb zatrudnienia oraz wprowadzeniu ulg związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy dla absolwentów oraz osób trwale bezrobotnych. 

    Pakt będzie realizowany poprzez uchwalenie nowych ustaw (np. o emeryturach pomostowych) oraz zmiany w kilkudziesięciu już istniejących, takich jak ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ustawach podatkowych, Kodeks Pracy.

    "W debacie społecznej chcielibyśmy rozstrzygać o najważniejszych dla Polski kwestiach. Ale w ramach paktu nie chcielibyśmy przyjmować tylko rozwiązań, które obciążają budżet. Trzeba również szukać środków na finansowanie planowanych działań" - powiedział Kwiatkowski.

    W ramach paktu resort chce wypracować m.in. rozwiązania dotyczące ubezpieczenia od bezrobocia.  W pakcie znajdą się także rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej. Resort planuje wydłużenie urlopów macierzyńskich docelowo do 26 tygodni oraz wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodzin wychowujących dzieci.

    Jak poinformował PAP wiceminister, trwają prace analityczne nad możliwością wprowadzenia ubezpieczeń od bezrobocia. Kwiatkowski uważa, że nad tworzeniem takiego systemu można się zastanawiać tylko przy jednoczesnym obniżaniu kosztów pracy. "Najbliższa jest mi idea Funduszu, gdzie trzy strony (państwo, pracodawcy ipracownicy) składałyby się na tę gwarancję zatrudnienia" - powiedział.

    "Wersja Samoobrony, która proponuje ustalenie zasiłków dla wszystkich bezrobotnych, którzy nie ze swojej winy nie mogą podjąć pracy na poziomie minimum socjalnego (według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych minimum socjalne dla gospodarstwa trzyosobowego wynosi około 2 tys. zł - PAP) jest rujnująca dla budżetu. Spowodowałaby, że tym, którzy pracują za minimalne wynagrodzenie nie opłacałoby się pracować" - ocenił.

    Zdaniem Kwiatkowskiego jest bardzo duża szansa na wydłużenie urlopów macierzyńskich, jeszcze w tym roku, o dwa tygodnie. (Nowelizacja Kodeksu pracy trafiła niedawno do Sejmu - PAP) Wiceminiester dodał, że "trwają już prace nad docelowym wydłużeniem urlopów do 26 tygodni".

    Przestrzegł jednak, że "z wydłużaniem urlopów trzeba być ostrożnym, ponieważ może to utrudnić powrót matkom na rynek pracy. Trzeba znaleźć złoty środek. Bycie razem jest bardzo ważne dla matki i dziecka, ale trzeba mieć świadomość, że bardzo długie urlopy mogą spowodować, że powrót do zakładów pracy będzie utrudniony. (...) W polityce prorodzinnej, jak w bezrobociu, nie ma jednego dobrego rozwiązania. To kwestia całej infrastruktury: żłobków, przedszkoli, dożywiania, edukacji. Tylko od wydłużenia urlopów macierzyńskich dzieci raczej nie przybędzie, choć wpisuje się to w politykę prorodzinną" - uważa Kwiatkowski.

    W jego ocenie ten rok przyniesie 140-150 tys. nowych miejsc pracy.

    "Wierzę, że będzie dalszy wzrost miejsc pracy o 140-150 tys. osób. Działania rządu i parlamentu na rzecz zwiększania zatrudnienia muszą być długofalowe i konsekwentne. Same zmiany prawne, nie przyniosą efektów w ciągu pół roku. Tak naprawdę wpływ naszych działań będzie widoczny w 2007 roku.  W tym roku przyrost liczby miejsc pracy będzie raczej wynikał ze wzrostu gospodarczego,  większej efektywności działań służb zatrudnienia(na skutek m.in. poprawy stabilności zatrudnia w urzędach) oraz zwiększenia nakładów na aktywizację bezrobotnych na rynku pracy ze środków Unii Europejskiej." - powiedział.

    Kwiatkowski prognozuje, że w I kwartale 2006 roku stopa bezrobocia nie przekroczy 18,2 proc., a na koniec 2005 wyniesie - 17,6 proc., by na koniec 2006 roku spaść do 16,8-16,9 proc. W rozmowie z PAP, wiceminister zapowiedział szybkie przygotowanie projektu ustawy zakładającej obniżenie kosztów pracy dla osób najniżej zarabiających poprzez rezygnację z części składek na ubezpieczenia społeczne. Ma to również na celu zmniejszenierozmiaru szarej strefy.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

    "Obniżenie kosztów pracy będzie dotyczyło grupy osób z najniższymi wynagrodzeniami (900-1100 zł brutto). Tego typu wynagrodzenia dotyczą głównie osób o niskich kwalifikacjach.  Pracodawców często nie stać na zatrudnianie ich z uwagi na wysokie całkowite koszty ich pracy. Obniżając te koszty w części pozapłacowej można spodziewać się zatrudniania większej osób bezrobotnych. Działania podatkowe, zmniejszenie kosztów pracy muszą być zaprezentowane razem. Takie działania wiążą się ze skutkami budżetowymi" - powiedział Kwiatkowski.

    "Jeżeli znajdziemy inny instrument podatkowy, aby obniżyć koszty pracy, to dla mnie takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze. W najbliższym czasie w rządzie powinna być na ten temat dyskusja " - dodał.

    Kwiatkowski poinformował także, że rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). "Nowela będzie zakładała włączenie do zadań PIP kontroli legalności zatrudnienia, czyli przekazania tych kompetencji, które są teraz u wojewody, jak również zaostrzenie kar dla pracodawców łamiących prawa pracownicze". "Nie można jednak powiedzieć, że zaczniemy teraz pracodawców tylko karać i kontrolować, ale musimy uprościć przepisy dotyczące kontrolowania ich firm. Chcemy zmniejszyć liczbę kontroli w tym zakresie" - dodał.

    Wiceminister zapowiada ponadto zmiany charakteru urzędów pracy.  Chciałby, aby koncentrowały się głównie na doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy. "Wiele osób widnieje w rejestrach urzędu, ale nie korzysta z jego usług. Bezrobotni rejestrują się ze względu na ubezpieczenie zdrowotne oraz wymogi opieki społecznej. Wszystkie działanie, które zostaną podjęte będą miały na celu zmianę charakteru urzędu pracy na urząd pracujący głównie z osobami aktywnymi. Wyprowadzenie składki zdrowotnej z urzędów pracy, spowodowałoby zmniejszenie liczby zarejestrowanych o 20-25 proc." - powiedział.

    Kwiatkowski krytycznie odniósł się do projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS przygotowanego przez OPZZ, który przewiduje, że wszystkie osoby zatrudnione w tzw. szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze będą mogły przejść na wcześniejsze emerytury.

    "Wskaźniki zatrudnienia w grupie osób w wieku powyżej 50 roku życia mamy najgorsze w Europie, więc nie są dobre pomysły, które +wypchną+ z rynku pracy tę i tak trudną do zaktywizowania grupę. W ramach prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia będę chciał wprowadzić możliwości tworzenia systemu znaczących zachęt dla pracodawców, żeby zatrudniali osoby po 50-tce. Dodatkowym utrudnienie znalezienia pracy dla tych osób są często ich niskie kwalifikacje" - powiedział.

    Zmieni się też podejście służb zatrudnienia do starszych osób. Aktywizacja osób z tej grupy ma trwać co najmniej rok; będą to działania prowadzone razem z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, tak by te osoby były cały czas gotowe do podjęcia zatrudnienia i posiadały różne umiejętności.

    "Teraz często jest tak, że jeśli po szkoleniu nie udaje się znaleźć dla nich zatrudnienia, to wypadają z systemu. Ta grupa wymaga stałej aktywizacji, takich, jak szkolenia, udział w grupach wsparcia, refundowane zatrudnienie, aktywność w klubach pracy" - wyjaśnił Kwiatkowski.

    Wiceminister poinformował, że "planuje przywrócić też programy specjalne skierowane do konkretnych grup". Chce np., by program pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na uruchomienia własnej działalności, dotychczas skierowany do młodzieży, był adresowany dla wszystkich bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tce oraz młodzieży.

    Dodał, że program "Pierwsza Praca" dla młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową będzie doskonalony jako oferta całościowych działań, ale przestanie być programem o charakterze  rządowym, co znacznie zmniejszy koszty jego obsługi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane