"L"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

LBO (ang. leveraged buy-out)

Wykup lewarowany (wspomagany). Przejęcie spółki lub nabycie kontrolnego pakietu jej akcji przy znacznym wykorzystaniu środków pochodzących z kredytu lub pożyczki. Udział długu w łącznej cenie nabycia akcji spółki przejmowanej wynosi najczęściej ponad 70 proc.

LCO (ang. leveraged recapitalization)

Rekapitalizacja przy wykorzystaniu długu. Drastyczna zmiana struktury finansowania spółki, polegająca na wykupie akcji własnych lub wypłacie znacznej dywidendy ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki. Często stosowana jako obrona przed wrogim przejęciem (patrz: przejęcie wrogie) lub sposób na zwiększenie rentowności kapitałów własnych przez wykorzystanie tarczy podatkowej.

Leasing

Alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupów środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca określonego dobra, które jest przedmiotem leasingu, umożliwia leasingobiorcy korzystanie z niego w określonym terminie. W zamian leasingobiorca płaci tzw. raty leasingowe. Zwykle leasing dzieli się na operacyjny i finansowy.

Leasing - rodzaje

Leasing bezpośredniStroną udostępniającą przedmiot leasingu użytkownikowi do korzystania w celach zarobkowych jest producent tego przedmiotu.

Leasing dewizowyRodzaj leasingu, w którym jednostką rozliczeniową są waluty obce, raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotych wg kursu dewiz z okresu płatności.

Leasing finansowyDługoterminowa umowa bez możliwości wypowiedzenia przez żadną ze stron przed upływem określonego czasu (przeważnie 60-80 proc. tzw. życia ekonomicznego przedmiotu leasingu). Raty leasingowe i wszystkie opłaty z pojedynczej umowy są pokryciem amortyzacji danego przedmiotu. Ryzyko związane z użytkowaniem przedmiotu lea-singu ponosi wyłącznie leasingobiorca.

Leasing nieruchomościCechy szczególne: najczęściej zwrotny charakter umowy, duża wartość przedmiotu leasingu, długi okres amortyzacji — w przypadku nowych nieruchomości około 40 lat (stawka 2,5 proc. rocznie), natomiast stare (powyżej 5 lat) są amortyzowane 10 proc. rocznie

Leasing operacyjny Umowa najmu bądź dzierżawy o charakterze krótkoterminowym. Przedmiot amortyzuje się dopiero po wydzierżawieniu kolejnym leasingobiorcom. Na leasingodawcy ciąży ryzyko uszkodzenia, kradzieży, itp. przedmiotu leasingu, w związku z czym leasingobiorca ma obowiązek korzystać z serwisu leasingodawcy.

Leasing pośredniW transakcji uczestniczą minimalnie trzy podmioty — pomiędzy dostawcą i używającym pojawia się trzeci podmiot — pośrednik, który nie produkuje dóbr inwestycyjnych, a jedynie nabywa je, a następnie użycza na zasadach leasingu użytkownikom. Taką funkcję pełnią głównie przedsiębiorstwa leasingowe, banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Przedsiębiorstwo leasingowe dokonuje zakupu u producenta, wskazanego przez przyszłego użytkownika i przekazuje nabytą rzecz użytkownikowi, pozostając jednocześnie jej właścicielem.

Leasing złotówkowyWartość przedmiotu leasingu jest określona w złotych, również wszelkie rozliczenia są dokonywane w złotych.

Leasing zwrotnyWłaściciel określonego dobra sprzedaje je leasingodawcy, a jednocześnie podpisuje umowę, która daje mu możliwość dalszego korzystania z tego dobra w identyczny sposób jak przed sprzedażą. Istnieje też możliwość odkupienia dobra po wygaśnięciu umowy.

Leasingobiorca

Korzystający, strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy, posiadający odpowiednią zdolność kredytową.

Leasingobiorca

Korzystający, strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy, posiadający odpowiednią zdolność kredytową.

LIBID (ang. London inter-bank bid rate)

Analogiczny wobec LIBOR, wskaźnik informujący, ile banki są skłonne zapłacić za pożyczone środki.

LIBOR (ang. London inter-bank offered rate)

Najważniejsza światowa stopa bankowa, będąca średnią arytmetyczną stóp procentowych, po jakich najważniejsze banki są skłonne sprzedawać swoje nadwyżki. Stawka jest liczona dla terminów jednodniowych, tygodniowych, jedno-, dwu-, trzymiesięcznych, stając się podstawą do zawierania umów zarówno depozytowych, jak i kredytowych. LIBOR stanowi istotny wskaźnik kosztów pozyskania pie-niędzy.

Likwidacja szkody

Zespół czynności podejmowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe od momentu zgłoszenia szkody do czasu wypłaty odszkodowania włącznie.

Limit kredytowy

Przyznawany właścicielom kont osobistych odnawialny kredyt w rachunku na 3 miesiące lub rok, którego wysokość (limit) zależy od średnich miesięcznych wpływów na ROR.

List gwarancyjny

patrz: gwarancja bankowa

Lokata

Złożona w banku określona kwota pieniędzy na określony czas, za którą instytucja finansowa zobowiązuje się wypłacić oprocentowanie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu