MRR chce uwolnić potencjał drzemiący w systemie wsparcia

Monika Niewinowska
opublikowano: 30-01-2006, 00:00

Rada Ministrów przyjęła propozycję układu programów operacyjnych i priorytetów na lata 2007-13. Jest rozbudowany, ale spójny i przejrzysty.

Twórcy systemu wsparcia na obecny okres programowania — czyli lata 2004-06 — dążyli do pobudzenia rozwoju gospodarczego przez wyrównywanie różnic w rozwoju regionów. Autorzy systemu na lata 2007-13 mają inny pomysł na pobudzenie gospodarki za pomocą unijnych pieniędzy — co jednak nie oznacza, że nie zależy im na wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym.

Warunki dla wzrostu

— Przez Narodowe Strategie Ram Odniesienia (NSRO) chcemy stworzyć warunki dla rozwoju gospodarki. Do tej pory głównym motywem podziału środków unijnych była spójność. My odwróciliśmy priorytety — spójność ma być celem, a środkiem do jego osiągnięcia będzie tworzenie przyjaznych warunków do wzrostu gospodarki i przedsiębiorczości. Wierzę, że zaowocuje to wzrostem zatrudnienia oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej — wyjaśnia Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego.

Nowy system — na lata 2007-13 — będzie się opierał na pięciu ogólnokrajowych programach operacyjnych oraz 16 niezależnych programach regionalnych.

— Liczba programów wynika z liczby celów szczegółowych, a tym samym obszarów priorytetowych dla rozwoju gospodarki. Przypomnę, że w pierwotnym planie podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowej — opracowanym przez poprzedni rząd — planowano stworzenie 13 programów krajowych i 16 regionalnych. Jerzy Hausner — ojciec wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 — chciał zadowolić wszystkich po trochu. My stawiamy na silne wsparcie obszarów strategicznych dla pobudzenia rozwoju — mówi Jerzy Kwieciński.

Pięć celów głównych

Pierwszy cel szczegółowy to tworzenie warunków do utrzymania trwałego wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Jego osiągnięcie w dużej mierze będzie zależało od całego rządu i parlamentu. Istotne będzie ograniczenie barier administracyjnych i prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ukierunkowanie pomocy publicznej na wspomaganie najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm.

Drugi cel szczegółowy to wzrost zatrudnienia przez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego. Będzie realizowany z wykorzystaniem czterech filarów — edukacja i kwalifikacje, zagospodarowanie zasobów pracy, aktywizacja zawodowa, zwiększenie elastyczności pracowników i rynku pracy, poprawa jakości zarządzania oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Trzeci cel szczegółowy zakłada podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług. Jest odpowiedzią na luki rozwojowe Polski w zakresie tworzenia i absorpcji innowacji technologicznych. Mamy nadzieję, że doprowadzi do zwiększenia inwestycji w wiedzę i innowacje, stanowiących kluczowy element strategii lizbońskiej.

Czwartym celem szczegółowym jest budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Skupia się na poprawie stanu i jakości funkcjonowania infrastruktury transportowej oraz środowiskowej, wywierającej obecnie negatywny wpływ na perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki — przyczynia się do peryferyzacji polskiej przestrzeni.

Ostatni, piąty cel szczegółowy to wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Skupia on szereg przedsięwzięć odnoszących się do wymiaru przestrzennego rozwoju Polski, uwzględniając przede wszystkim potrzeby ośrodków miejskich, obszarów wiejskich, jak również przygranicznych oraz regionów wschodniej Polski. Cele te stanowią wzmocnienie kwestii stanowiących przedmiot czterech wcześniejszych celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / MRR chce uwolnić potencjał drzemiący w systemie wsparcia