Na WZA możesz pytać o wszystko

opublikowano: 23-07-2015, 22:00

Na odpowiedzi akcjonariusze mogą liczyć już na walnym, ale pytanie można przesłać wcześniej

Sezon walnych zgromadzeń (WZA) to tradycyjnie okres publikowania przez spółki komunikatów z odpowiedziami na pytania. To chuchanie na zimne i chęć zabezpieczenia się przed mimowolnym naruszeniem obowiązków informacyjnych. Lektura pytań i odpowiedzi dowodzi jednak, że zarówno akcjonariusze, jak i spółki — czyli w praktyce ich zarządy — dzielą się na dwie grupy. I czasem tylko jedna z nich podchodzi do sprawy poważnie, bo częste pytania o prognozy wyników są siłą rzeczy bezcelowe, jeśli spółka oficjalnych szacunków wcześniej nie podała. Tak samo nietrafione są pytania o powód spadku notowań, wynikający z normalnej gry rynkowej.

Zobacz więcej

Tomasz Raś

Mimo szczerych chęci zarząd żadnych sensownych odpowiedzi na takie pytania nie udzieli — co innego, jeśli wątpliwości dotyczą meandrów księgowości, strategii czy procesów biznesowych. Najlepszą okazją do zadawania pytań zarządowi są walne zgromadzenia akcjonariuszy, choćby dlatego, że przynajmniej niektórzy członkowie zarządu są na nich obecni i z góry zakładają, że jest to czas, który poświęcą akcjonariuszom. Szczególnie wartościowe są pod tym względem zwykłe WZA.

— Pytanie musi być związane ze sprawą objętą porządkiem obrad WZA. Powinno stanowićpewną formę uszczegółowienia tego, czym zajmuje się WZA. Mówiąc bardziej obrazowo, jeśli przedmiotem WZA jest tylko powołanie członka rady nadzorczej, to można pytać o osobę kandydata na członka rady, ale nie o to, dlaczego spółka ma straty. Zwykłe WZA służy co do zasady zatwierdzeniu działalności spółki prowadzonej przez cały rok obrotowy, a co za tym idzie, właściwie każde pytanie dotyczące działalności spółki dotyczy porządku obrad — tłumaczy dr hab. Paweł Wajda z kancelarii White & Case.

Jego zdaniem, co do zasady odpowiedź powinna zostać udzielona podczas WZA, bo pytanie dotyczy materii zgromadzenia. Z samym pytaniem nie trzeba jednak czekać do walnego. Wcześniejsze przesłanie może nawet ułatwić uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi.

— Pytania mogą być zadawane przez akcjonariuszy przed WZA albo w jego trakcie. Słowo „przed” siłą rzeczy oznacza okres od publikacji informacji o zwołaniu WZA do dnia jego odbycia — wyjaśnia Paweł Wajda. Nie chcąc udzielić odpowiedzi, zarząd może zasłaniać się ryzykiem naruszenia obowiązków informacyjnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

Według Pawła Wajdy, niezadowolony z odpowiedzi akcjonariusz powinien zgłosić sprzeciw do protokołu, a następnie wystąpić do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. — O ile sąd zobowiąże zarząd, to ten udzieli odpowiedzi na pytanie raportem bieżącym — podsumowuje Paweł Wajda.

To musisz wiedzieć o WZA

1 Zwołanie WZA następuje nie później niż 26. dnia przed terminem, w którym ma się odbyć.

2 Od dnia zwołania do 16. dnia kalendarzowego przed terminem spotkania akcjonariusze mogą w swoich biurach maklerskich zgłaszać chęć udziału w WZA.

3 16 dni kalendarzowych przed terminem WZA mija tzw. dzień legitymacyjny. By uzyskać prawo udziału w WZA właśnie tego dnia, trzeba mieć zapisane na rachunku akcje spółki.

4 Nie później niż 12 dni przed terminem WZA domy maklerskie przekazują do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) listy osób uprawnionych do udziału w WZA.

5 KDPW przekazuje spółce zbiorczą listę osób uprawnionych do udziału w WZA tydzień przed spotkaniem.

6 Dzień WZA. Akcjonariusze mogą korzystać ze swoich praw korporacyjnych.

DRUGA DROGA:

Pytania do spółek można przesyłać w ramach zorganizowanej przez „Puls Biznesu” Akcji Inwestor, wypełniając formularz na stronie ir.pb.pl

Inwestorzy pytają, spółki odpowiadają

Wybrane pytania, zadane na WZA oraz odpowiedzi spółek

Prima Moda

Czy dokonany zakup w leasingu samochodu Porsche Macan S jest w obecnej sytuacji spółki absolutnie niezbędnym i racjonalnym wydatkiem?

Spółka otrzymała bardzo korzystną ofertę leasingu pojazdu o charakterze prestiżowym, który wspomaga budowanie wizerunku marki Premium, szczególnie wśród kontrahentów, dostarczającym spółce towary. Spółka zdecydowała się na podpisanie powyższej umowy z uwagi na warunki leasingu oraz jednorazowy charakter oferty. (…)

Lubelski Węgiel Bogdanka

Czy celowe było wywołanie otwartej wojny z Kompanią Węglową, włącznie ze skierowaniem pisma do KE, skargi do UOKiK i podniesieniem zarzutów w mediach wobec rządu, jeśli Spółka nie podjęła żadnych innych aktywnych działań prosprzedażowych?

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64
Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Spółka podjęła aktywne działania w zakresie sprzedaży węgla zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka nie prowadzi wojny z Kompanią Węglową. Korzysta z prawa obrony swoich interesów przed nieuczciwą konkurencją i dlatego przekazała swoje uwagi i zastrzeżenia do właściwych organów krajowych i wspólnotowych. (…)

Obecna sytuacja na rynku węgla, wyniszczająca dla graczy działających na zasadach rynkowych, może okazać się katastrofalna w skutkach dla całej branży. Sprzedaż węgla poniżej kosztów produkcji prowadzona przez KW możliwa jest tylko dlatego, że spółka ta oczekuje na „dotacje do cen węgla”, które należy uznać za niedozwoloną pomoc publiczną. Pomoc publiczną stanowi również odroczenie zaległości podatkowych czy zaległości wobec ZUS, a także inne formy wsparcia przez państwo. (…)

AD.Drągowski

W tym samym dokumencie (str. 8) [sprawozdanie zarządu — red.] znajduje się następująca informacja: „Ponieważ członkowie Rady Nadzorczej wykonują pracę lub/i usługi na rzecz Spółki, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie” (w 2014 r. 415,627 zł). Cóż wart jest nadzór sprawowany przez RN, jeśli jej członkowie są uzależnieni od spółki finansowo?

Oceny pracy członków rady nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, dlatego zarząd musi poinformować, że nie posiada kompetencji do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zwyczajne walne zgromadzenie udzielało corocznie absolutorium wszystkim członkom rady nadzorczej, potwierdzając jednocześnie prawidłowo wykonaną funkcję w radzie nadzorczej spółki. (…)

Dlaczego przyjęto, że 1576 umów zawartych przez spółkę na usługę pośrednictwa nie ma jakiejkolwiek wartości, choć jest oczywiste, że spółka uzyska z nich dochody (do niedawna był to podstawowy obszar działalności spółki)?

Umowy pośrednictwa nie mają wartości zbywczej, gdyż nie mogą być przedmiotem sprzedaży, w szczególności także ze względu na ich osobisty charakter – ze względu na osobę pośrednika. Zarząd informuje, że spośród zawartych umów pośrednictwa efekty ekonomiczne przynosi około 5 proc. z zawartych umów w okresie około 2 lat ich obowiązywania.

Zastal

Dlaczego firma Zastal zastawia swój majątek pod hipoteki dla firm niezwiązanych z działalnością ani kapitałowo z Grupą Zastal, gdy sama boryka się z problemami z płynnością, czyli sama emituje obligacje i akcje. Kto podejmował te decyzje i dlaczego?

Spółka Zastal nie posiada nieruchomości, które byłyby zastawione pod hipoteki.

KCI

Czy Emitent konsultował sprzedaż akcji GK FAM z zarządami Jupiter i Gremi Media?

Nie było wspólnych konsultacji w przedmiocie zasadności sprzedaży, zaś po podjęciu takich zamiarów przez zarząd KCI z zarządami Jupiter S.A. i Gremi Media uzgodniono zasady i termin jego wykonania.

Grupa Azoty

Jak te wydatki [sponsoringowe i społeczne — red.] oddziałują na zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej?

Wydatki na cele społeczno- -sponsoringowe, będące przemyślaną przez spółkę działalnością, są poddawane szczegółowym analizom. Spółka na bieżąco prowadzi badania efektywności zrealizowanych działań marketingowych, zarówno przez sport zawodowy, jak również badania opinii rozpoznawalności marki. Prowadzone badania potwierdzają, że Grupa Azoty postrzegana jest jako lider branży chemicznej i nawozowej oraz narodowy czempion chemiczny o bogatej tradycji i odpowiedzialności społecznej, a także atrakcyjnej instytucji giełdowej. Opisane powyżej działania budują wizerunek i wartość marki, co ma oczywiście pozytywny wpływ na działalność prowadzoną przez grupę, a także na jej wyniki. Szczegółowy opis działań Grupy Azoty S.A. został zawarty w „Raporcie zintegrowanym — 2014”, który jest dostępny na stronach internetowych spółki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy