Naruszanie przepisów to igranie ze zdrowiem

opublikowano: 24-04-2014, 00:00

Wypadki przy pracy najrzadziej są powodowane wadami urządzeń. Główne przyczyny tkwią w lekceważeniu przepisów i zagrożeń.

W 1888 ubiegłorocznych wypadkach przy pracy skontrolowanych przez inspektorów pracy zostało poszkodowanych 2319 osób. 735 z nich doznało ciężkich obrażeń ciała, 315 poniosło śmierć. Statystyki te nie obejmują wyłącznie pracowników etatowych, ale także zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. W 2013 r. takie osoby stanowiły 13,4 proc. ogółu poszkodowanych we wspomnianej liczbie wypadków.

— Skala problemu może być większa ze względu na niejednoznacznie sformułowany przepis dotyczący zgłaszania wypadków oraz uprawnień organów Państwowej Inspekcji Pracy co do zakresu badania zdarzeń, którym ulegli poszkodowani wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych — wyjaśnia Danuta Rutkowa, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Nieprzygotowani do pracy

Z kontroli wynika, że najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. Od 2011 r. odsetek poszkodowanych pracujących nie dłużej niż jeden rok przekracza 40 proc. Ten wskaźnik dla zatrudnionych przez 6-8 lat nie sięga 10 proc. Do 864 ubiegłorocznych wypadków, którym uległy osoby pracujące krócej niż rok, doszło m.in. na skutek braku lub niewłaściwych urządzeń zabezpieczających przed np. dostępem do strefy niebezpiecznej oraz braku lub niewłaściwych środków ochrony.

Pracujący byli pozostawiani bez nadzoru, niezbędnych instrukcji, nie przeszli szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzano także brawurę i ryzykanctwo. W ocenie inspektorów, nierzadko jest to wynik niedostatecznego przygotowania pracujących do pracy i właśnie na to powinni szczególną uwagę zwrócić pracodawcy.

Wypadki śmiertelne

Skutek śmiertelny przynoszą głównie wypadki w budownictwie i przemyśle. Najczęściej prowadziła do tego praca na rusztowaniach, drabinach, przy wycince drzew, a także w kontakcie z prądem oraz w wykopach. Znaczną liczbę wypadków przy pracy stanowiły tzw. wypadki komunikacyjne, które powodowały śmierć wskutek zderzeń na drodze, zjechania na pobocze i przewrócenia się pojazdu — dotknęło to 32 poszkodowanych. 29 poszkodowanych zmarło po gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia, np. ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Spowodować to mogły silny stres i znaczny wysiłek fizyczny.

Zaniedbania

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że do wypadków przy pracy dochodzi głównie na skutek niewłaściwych zachowań ludzi (46,9 proc. przyczyn), złej organizacji pracy (41,5 proc.) oraz przyczyn technicznych (11,6 proc.). Na te ostatnie składa się m.in. zły dobór lub stan urządzeń ochronnych i środków ochrony, a także wady materiałów i sprzętu. Do wypadków przyczyniają się sami pracownicy, nieprawidłowo reagując na niespodziewane zdarzenia, a także z nieznajomości zagrożeń, przepisów, zasad bhp, braku doświadczenia, z nieuwagi i lekceważenia niebezpieczeństw.

Sami też je prowokują, przebywając w miejscach niedozwolonych czy na obszarach zagrożonych bez sprawdzenia niebezpieczeństwa. Poza tym nie używają sprzętu ochronnego i źle posługują się narzędziami lub sięgają po niewłaściwe. Do win pracodawców i przełożonych należy brak nadzoru, niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy, tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, brak lub złe przeszkolenie zatrudnionych, niewłaściwa organizacja pracy, nadmierna eksploatacja urządzeń, brak środków ochrony indywidualnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu