NBP: system finansowy jest stabilny, a ryzyko systemowe umiarkowane

  • PAP
opublikowano: 03-12-2019, 15:27

System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a ryzyko systemowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie - ocenił Narodowy Bank Polski w Raporcie o stabilności systemu finansowego na grudzień tego roku.

Według NBP, tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane, a struktura finansowania banków jest bezpieczna. "Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonym kapitałom i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej" - napisano w podsumowaniu raportu.

Raport zwraca jednak uwagę na trudną sytuację finansową niektórych instytucji kredytowych, co może pośrednio oddziaływać na pozostałe banki, głównie w razie potrzeby uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji. NBP wskazuje tu w szczególności sektor bankowości spółdzielczej, który - w jego ocenie - powinien nadal się konsolidować.

Ryzyko dla sytemu finansowego wiąże się także - według banku centralnego - z niepewnością co do skali wpływu rozstrzygnięć sądów dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych (m.in. w następstwie wyroku TSUE) na banki szczególnie zaangażowane w udzielanie tych kredytów i sektor bankowy jako całość. Raport wskazuje, że banki i audytorzy powinni wypracować spójne podejście do tworzenia odpisów i rezerw związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

Kolejny problem może wiązać się z niską rentownością części (głównie średnich i mniejszych) banków, utrudniającą im podnoszenie kapitału, utrzymanie odporności na szoki i rozwój. Raport ocenia, iż w związku tym pożądane jest umożliwienie bankom zasilania kapitałów regulacyjnych instrumentami dłużnymi.

Według NBP ryzyko dla stabilności systemu finansowego stwarza także rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności, mogących w warunkach słabszej koniunktury być źródłem wyższego ryzyka kredytowego niż pozostała część portfela banków oraz rosnąca wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości. Autorzy raportu wskazują, że banki powinny prowadzić "ostrożną" politykę kredytową i stale monitorować ryzyko.

Raport zauważa również zwiększoną rolę sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych). Aby zapobiec związanemu z tym ryzyku, NBP rekomenduje "reintegrację nadzoru nad rynkiem finansowym ze strukturami NBP".

Jako możliwe źródło problemów wskazano także konieczność dostosowania systemu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID do wymogów obowiązującego w UE rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego (BMR).

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy