NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 2/2004

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 2/2004 RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2004 Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał ze spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (PBSz S.A.) informację, że w związku z realizacją warunków ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, PBSz S.A. otrzymała następujące decyzje: 1. Urzędu Skarbowego w Bytomiu o umorzeniu należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) 1.243.551,20 zł; 2. Urzędu Miejskiego w Bytomiu o umorzeniu należności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) 131.976,16 zł; 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o umorzeniu należności w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) 4.285.850,80 zł; 4. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowskich Górach o umorzeniu należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) 41.933.227,16 zł. Łączna kwota umorzonych zobowiązań PBSz S.A. zamyka się kwotą 47.654.605,32 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć złotych trzydzieści dwa grosze). Data sporządzenia raportu: 23-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ