Nietrudno o kredyt dla małych i średnich firm

opublikowano: 25-01-2016, 22:00

Biznes nie może narzekać na dostępność kredytów w Polsce. Nawet dla MSP nie jest ona gorsza niż w innych krajach Unii.

Ani duże, ani małe firmy nie mają w Polsce większych problemów z dostępem do kredytu — wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na temat dostępności finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Od 2005 r. poziom akceptacji wniosków kredytowych dla ogółu firm, z pominięciem mikrofirm, przewyższa 80 proc., a od 2014 r. wynosi ok. 90 proc. NBP obserwuje, że w dłuższym horyzoncie czasowym dla MSP ten wskaźnik nie spada poniżej 80 proc., a różnice w dostępie do finansowania w porównaniu z dużymi firmami nie przekraczają 7-8 pkt. proc. Praktycznie nie ma zatem luki finansowej w dużych firmach, a w MSP oscyluje ona wokół 10 proc.

Dużo formalności

Autorzy raportu podkreślają ponadto, że w naszym kraju dostępność finansowania dla firm jest znacznie mniejszym problemem niż w całej Unii Europejskiej. Cytowane w raporcie badania Komisji Europejskiej pokazują, że nawet dla firm z sektora MSP dostępność kredytu nie jest wyraźnie gorsza niż w innych krajach UE. Na przykład w 2014 r. zaledwie 2,6 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorców jako główną barierę kredytową wskazywało brak dostępnego finansowania, natomiast średnio w UE aż 7,4 proc. Wyraźnie szybciej poprawia się też u nas dostępność kredytów dla tego sektora i gotowość banków do ich udzielania, a do tego korzystny jest bilans zmian stóp procentowych, który pokazuje, że obecnie w Polsce przewaga odsetka banków obniżających oprocentowanie nad podnoszącymi jest dużo wyższa niż średnia UE. Przy tym realne oprocentowanie kredytu dla całego sektora przedsiębiorstw od października 2012 r. waha się w przedziale 5-7 proc., czyli na poziomie zbliżonym do tego sprzed spowolnienia w latach 2008-09. Nasze firmy znacznie częściej niż europejskie skarżą się jednak na formalności przy pozyskiwaniu finansowania (24,4 proc. w porównaniu z 8,8 proc. w UE). Najgorzej z dostępem do finansowania mają najmniejsze firmy.

— Główną barierą w dostępie do finansowania dla MSP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw,jest tzw. asymetria informacyjna (czyli nierówny dostęp do informacji stron transakcji) — tłumaczy Piotr Boguszewski z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. Chodzi m.in. o krótką historię kredytową takich firm, stosunkowo niewielki majątek trwały i o niezbyt dużej wartości zastawnej oraz niedostateczną przejrzystość informacji finansowej.

Pomagają gwarancje

Zdaniem autorów raportu, w tej sytuacji dostępność do finansowania poprawić może m.in. prawo upadłościowe, które umożliwi szybkie odzyskanie należności w przypadku niepowodzenia firmy, co na pewno zwiększyłoby skłonność kredytodawców do udzielania pożyczek. Na jej zwiększenie wpływają także programy gwarancyjne, w rodzaju programu gwarancji de minimis prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Raport zwraca też uwagę, że w Polsce ani kapitał regulacyjny banków, ani ich sytuacja płynnościowa nie są barierą w udzielaniu kredytów dla sektora przedsiębiorstw. Od początku 2014 r. łagodzona jest także polityka kredytowa banków w zakresie głównych kategorii kredytów. To się jednak może zmienić w związku z wejściem w życie dodatkowych obciążeń nakładanych na sektor bankowy. © Ⓟ

Główną barierą w dostępie do finansowania dla MSP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, jest tzw. asymetria informacyjna (czyli nierówny dostęp do informacji stron transakcji) .

Piotr Boguszewski, NBP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane