Nowe podatki, nowe szanse

Jan Jodłowski
opublikowano: 17-11-2003, 00:00

Warto zwrócić uwagę na efekty łączenia stawki liniowej z innymi formami opodatkowania.

Do redakcji „PB” zwrócił się czytelnik z kilkoma pytaniami dotyczącymi opodatkowania działalności gospodarczej według nowych zasad.

Czy przechodząc na opodatkowanie liniowe stracę prawo do kontynuowania już rozpoczętej ulgi remontowej?

Nowe przepisy wprowadzające 19-proc. liniową stawkę podatku od dochodów z działalności gospodarczej wyłączają odliczenia z tytułu ulgi remontowej. Z przepisów tych nie wynika jednak, aby nie można było jej odliczać od podatku dochodowego obliczonego według ogólnych zasad.

Oznacza to, że przejście na liniową formę opodatkowania działalności gospodarczej nie pozbawia prawa do kontynuowania ulgi remontowej. Podlega ona jednak rozliczeniu jedynie z podatkiem od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Czy będę mógł odpisać od podatku część ulgi remontowej z tytułu wydatków w roku 2003, która nie znalazła pokrycia w dochodzie w 2003 r.?

Przepisy przejściowe przewidują, że odliczenia wydatków remontowych, które nie znalazło pokrycia w podatku za rok 2003, będzie można dokonać w latach następnych, aż do całkowitego odliczenia. Będzie istniała także możliwość kontynuowania ulgi w latach 2004 i 2005.

Czy działalność gospodarcza opodatkowana liniowo wpłynie na stopę opodatkowania dochodów z innych źródeł?

Z treści uchwalonych przez Sejm przepisów wynika, że wybór liniowej metody opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej nie będzie mieć wpływu na sposób i wysokość opodatkowania pozostałych dochodów. Niezależnie od wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, podatnik w odniesieniu do pozostałych dochodów będzie stosował zwykłą skalę i progi podatkowe. Obciążenie działalności podatkiem liniowym wpłynie na opodatkowanie pozostałych dochodów jedynie w ten sposób, że pozbawi podatnika prawa do skorzystania ze wspólnego opodatkowania.

Do września 2002 r. pracowałem dla firmy X, następnie do października 2003 dla firmy Y. Czy w momencie rozpoczęcia współpracy na zasadzie samozatrudnienia z firmą X z dniem 1 grudnia 2003 mogę przejść na podatek 19-proc. 1 stycznia 2004 r.?

Według nowych przepisów wynika, że ograniczenie w korzystaniu z 19-proc. stawki dotyczyć będzie jedynie osób, które były zatrudnione w ramach stosunku pracy w roku, w którym chcą skorzystać z 19-proc. stawki lub w poprzedzającym. Ograniczenie to ma obejmować jedynie sytuacje, gdy w ramach stosunku pracy wykonywane były czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej.

Oznacza to, że w 2004 r. z możliwości skorzystania z 19-proc. stawki będą wyłączone osoby, które w 2004 lub w 2003 roku (czyli w poprzedzającym) wykonywały dane usługi w ramach stosunku pracy.

Skoro z firmą X współpracował pan w 2002 r., przepisy te nie stoją na przeszkodzie w dokonaniu wyboru 19-proc. stawki podatkowej w 2004 r. Podkreślam, że jeśli usługę, którą uprzednio wykonywał pan w ramach stosunku pracy, wykona pan na rzecz podmiotu, który był (lub jest) pana pracodawcą w 2004 lub 2003 roku, utraci pan prawo do korzystania z 19-proc. stawki.

Autor odpowiedzi jest radcą prawnym w KPMG

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jan Jodłowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu