Nowe zasady sprzedaży drewna

DI
opublikowano: 19-11-2012, 16:29

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak zatwierdził zasady sprzedaży drewna na rok 2013. Transakcje oparte na nowych regulacjach ruszą od 20 listopada. Wdrożone rozwiązania są rezultatem negocjacji leśników z przedsiębiorcami z branży drzewnej, jakie toczyły się od roku pod auspicjami ministra środowiska. Wprowadzają one szereg istotnych dla obu stron zmian.

Drewno przeznaczone do sprzedaży hurtowej zbywane będzie w ramach trzech procedur internetowych: sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) dla klientów z tzw. historią zakupów (tych, którzy nabywali już surowiec od LP); sprzedaży ofertowej w PL-D dla firm, które realizują nowe inwestycje; aukcjach w aplikacji „e-drewno” dla wszystkich zainteresowanych

Przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach sprzedaży ofertowej będą mogli zawierać z LP bezterminowe umowy. Taka ramowa umowa będzie dla firmy swoistą dodatkową gwarancją możliwości nabycia w PL-D drewna w ilości do 70 proc. średniej jej zakupów z ostatnich 3 lat. Inaczej niż dotychczas, w portalu klienci będą składali oferty tylko na masę zamawianego surowca (będą one redukowane proporcjonalnie, jeśli przekroczą ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży w tej formie). Ceny nie będą już przedmiotem licytacji; ustalą je poszczególni nadleśniczowie w porozumieniu z szefami właściwych regionalnych dyrekcji LP w oparciu o średnioważoną cenę na daną grupę handlowo-gatunkową, uzyskaną w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D na II półrocze 2012 r. Na podstawie wyników sprzedaży ofertowej w PL-D przedsiębiorca będzie podpisywał z LP szczegółową umowę roczną. Nowością będzie też wydzielenie do sprzedaży ofertowej pewnej masy drewna dla przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność i zwiększają moce przerobowe (niezależnie od tego, czy posiadają historię zakupów). Skorzystać z tej możliwości będą mogły podmioty, które potwierdzą fakt dokonania inwestycji przedstawiając określone przez LP dokumenty.

Dla wszystkich przedsiębiorców, w tym tych, którzy nie będą brali udziału w sprzedaży ofertowej, przeznaczone będą natomiast aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, odbywające się w okresach półrocznych. Trafi na nie pozostała część hurtowej puli surowca, nieskierowana do sprzedaży w PL-D. Tu klienci nadal będą licytowali masę i cenę drewna, przy czym ceny wyjściowe zostaną ustalone w oparciu o ceny minimalne obowiązujące w tej procedurze w II półroczu 2012 r. Ceny uzyskiwane w aplikacji „e-drewno”, jako w największym stopniu odzwierciedlające trendy rynkowe, będą też podstawą do okresowego uaktualniania cen zapisanych we wspomnianych umowach rocznych z klientami nabywającymi drewno w PL-D (tzw. indeksacja). Nowością jest to, że od 2013 r. osoby fizyczne nie będą już mogły brać udziału w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, lecz tylko nabywać surowiec w detalu, u nadleśniczego.

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna, np. na cele opałowe (cennik ustala każdy nadleśniczy i zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie), aukcje i submisje tzw. drewna cennego itp.

Zasady sprzedaży drewna na rok 2013 uwzględniają większość postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców w ostatnich latach. Umowy wieloletnie dadzą stałym, ważnym klientom LP większą pewność możliwości nabycia potrzebnego surowca. Ma to duże znaczenie m.in. przy planowaniu rozwoju działalności czy staraniach o kredyty bankowe. Nowe rozwiązania będą też służyły ustabilizowaniu cen surowca. Wprowadzenie specjalnej puli dla firm realizujących inwestycje oraz utrzymanie sprzedaży ok. 30 proc. masy drewna poprzez aplikację e-drewno powinno jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom konkurencji wśród odbiorców.

Warto dodać, że w przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska założeniach do projektu nowelizacji ustawy o lasach potwierdzono, że upoważnionym do ustalania zasad sprzedaży drewna będzie dyrektor generalny LP.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu