Optimus <OPTT.WA> Zmiany do Prospektu Emisyjnego

Optimus <OPTT.WA> Zmiany do Prospektu Emisyjnego ZMIANY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Raport bieżący nr 8/2004 Zarząd Spółki Optimus S.A. iż w związku z raportem bieżącym nr 7/2004 z dnia 13 stycznia 2004 roku dokonuje następujących zmian w Prospekcie Emisyjnym akcji Serii D Optimus S.A. Na stronie 64 w Rozdziale IV pkt 2 wykreśla się poniższe informacje o Członkach Rady Nadzorczej: Henryk Okrzeja - Przewodniczący Rady Nadzorczej Lat 55. PESEL 48042006055. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Henryk Okrzeja jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1993 roku ukończył Northwestern University w Chicago, a w 1995 roku International Banking School w Japonii. W okresie od 1970 do 1973 roku pracował w "Społem" WPSS Oddział Mińsk Mazowiecki, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa do spraw Produkcji i Gastronomii, następnie od 1973 do 1986 roku był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował stanowiska: starszego inspektora ekonomicznego, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora IV O/NBP w Warszawie. Od 1987 roku związany z BRE Bank S.A. do 1990 roku pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Departamentu Kredytów, w latach 1990 - 2003 był Wiceprezesem Zarządu, a obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu BRE Bank S.A. Pan Henryk Okrzeja jest członkiem Rady Założycielskiej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Według złożonego oświadczenia Pan Henryk Okrzeja nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk Okrzeja nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Henryk Okrzeja nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresie oraz wysokości indywidualnego wynagrodzenia otrzymanego w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 września 2003r. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach objętych tym wnioskiem. Krzysztof Pawłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Lat 57. PESEL 46062601753. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk fizycznych. Przebieg pracy zawodowej: Pan Krzysztof Pawłowski ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W latach 1969-89 był szefem laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. Autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu oraz technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych. W 1980 roku współzałożyciel, a w latach 1980-87 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. W latach 1989-93 senator I i II kadencji Senatu RP. Założyciel i prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1991-1993 Przewodniczący Senackiej Komisji do spraw Integracji Europejskiej. W 1991 roku Pan Krzysztof Pawłowski założył college menedżerski w Nowym Sączu, przekształcony następnie w 1992 r. w Wyższą Szkołę Biznesu - NLU, której został rektorem. W 1996 roku założył Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie, której jest rektorem. Doktor honoris causa National-Louis University (Chicago, USA). Współzałożyciel Business Centre Club, a w latach 1993-1997 roku członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Członek Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. W latach 1997-1999 członek Zespołu do spraw reformy Szkolnictwa Wyższego. Od listopada 1997 do 2000 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1998-1999 członek Rady do spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Premierze RP i Przewodniczący Zespołu do spraw Szkolnictwa Zawodowego Rady. Od września 1999 roku członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a od października 1999 do 2001 roku członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Pawłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Pawłowski nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Krzysztof Pawłowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresie oraz wysokości indywidualnego wynagrodzenia otrzymanego w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 września 2003r. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach objętych tym wnioskiem. Paweł Kosmala - Członek Rady Nadzorczej Lat 53. PESEL 50120604372. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Paweł Kosmala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w seminariach dla wyższej kadry zarządzającej z dziedziny finansów i zarządzania zasobami ludzkimi organizowanych przez London Business School. W latach 1992 - 1995 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Spółce Seabridge Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 1995 - 2000 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Chio Lilly Snack Foods Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego ITI Corporation Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A. i MBC Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Kosmala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Kosmala nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Kosmala nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresie oraz wysokości indywidualnego wynagrodzenia otrzymanego w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 września 2003r. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach objętych tym wnioskiem. Jerzy Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Lat 26. PESEL 77081400359. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Jerzy Rozłucki ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Wydział Finanse i Bankowość, odbył szereg szkoleń, między innymi dotyczących negocjacji w procesach fuzji i przejęć (kluczowe aspekty transakcji) organizowanych przez Institute for International Research oraz z zakresu wyceny spółek internetowych organizowanych przez Eurofinance Konsulting. Od czerwca 2000 roku pracuje w BRE Banku S.A. w Departamencie Inwestycji Finansowych najpierw na stanowisku specjalisty, obecnie Głównego Specjalisty. Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Rozłucki nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jerzy Rozłucki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Informacje o adresie oraz wysokości indywidualnego wynagrodzenia otrzymanego w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 września 2003r. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach objętych tym wnioskiem. Na stronie 64 w Rozdziale IV pkt 2 zostają umieszczone poniższe informacje o Członkach Rady Nadzorczej: Pan Zbigniew Marek Jakubas - Członek Rady Nadzorczej Lat 52. PESEL 52042503474. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Zbigniew Jakubas ukończył Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny w 1978 roku W latach 1978 -1979 był wykładowcą w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie, później do roku 1983 prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 1983 Pan Zbigniew Jakubas założył spółkę IPACO Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim i w latach 1983 - 1997 był jej pełnomocnikiem, następnie współwłaścicielem i wiceprezesem. W roku 1989 Pan Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico Sp. z o.o., w której jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu. W latach 1994-2000 był Właścicielem i Prezesem Zarządu KRYNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o. Od roku 1996 Pan Zbigniew Jakubas pełni funkcję Prezesa Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. W latach 1997 - 1999 był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Inwestycyjnej BDM S.A. Prywatnie Pan Zbigniew Jakubas jest właścicielem ponad 60% akcji ZNTK "Nowy Sącz" S.A. Pan Bogdan Krzysztof Borek - Członek Rady Nadzorczej Lat 35. PESEL 69011313738. Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2005 roku. Nie jest zatrudniony w Spółce. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Bogdan Borek ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, po studiach w 1994 roku rozpoczął pracę w Biurze Maklerskim "ARABSKI&GAWOR" w Krakowie na stanowisku analityka papierów wartościowych. W okresie od lipca 1994 do maja 2000 roku pracował w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. O/Nowy Sącz a następnie Kredyt Banku na stanowisku specjalisty do spraw ekonomicznych. Później od czerwca 2000 do lipca 2001 r. był Dyrektorem Finansowym w Fabryce Maszyn "GLINIK" S.A. w Gorlicach. Pan Bogdan Borek od lipca 2001 roku pracuje jako Dyrektor Finansowy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A. w Nowym Sączu, a od listopada 2003 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Stolarki Budowlanej STOLBUD-Grybów Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia Pan Bogdan Borek nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Data sporządzenia raportu: 14-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ