OT Logistics porozumiał się z konsorcjum banków

opublikowano: 01-04-2019, 07:44

OT Logistics podpisał umowę z największymi wierzycielami dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

Umowa przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenie warunków finansowania, częściowe obniżenie oprocentowania, warunkowe przedłużenie terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienie nowych zabezpieczeń, a także warunkowe udzielenie nowego finansowania.

- Obecnie przygotowujemy dokumenty tak, aby główne warunki umowne były takie same dla wszystkich wierzycieli, także dla obligatariuszy. Rozpoczynamy działania by spełnić wszystkie warunki wejścia w życie tej umowy i pracujemy nad osiągnięciem porozumienia z pozostałymi wierzycielami finansowymi. Co równie ważne umowa pozwoli skoncentrować się w pełni na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych – powiedział Radosław Krawczyk, prezes spółki, który uważa, że prace powinny się zakończyć w najbliższych tygodniach.

Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł. Umowa przewiduje warunkowe zobowiązanie banków konsorcjum do udzielenia Spółce nowego finansowania na zasilenie płynności grupy.

Stronami porozumienia są OT Logistics S.A. oraz spółki zależne: OT Port Świnoujście, OT Port Gdynia, C.Hartwig Gdynia, Rentrans Cargo, Rentrans International Spedition, STK, Żegluga Bydgoska, Kolej Bałtycka oraz RCI. Po stronie wierzycieli są to: BGŻ BNP Paribas (w tym jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska oraz mBank, przy czym ten ostatni występuje również w roli agenta kredytu i agenta zabezpieczenia.

Umowa wspólnych warunków wejdzie w życie, gdy agent otrzyma wszystkie, standardowe dla tego typu umów, dokumenty, w tym zgody korporacyjne każdej ze stron. Wymagane jest także potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dokonanie zmian warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez OT Logistics, jak również udzielenie Spółce przez głównego akcjonariusza wsparcia finansowego.
Dodatkowe warunki to emisja obligacji H (o wartości do 125 mln zł), z której środki mają zostać przeznaczone na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F.

OT Logistics ma także porozumieć się z chorwackimi funduszami – akcjonariuszami operatora portu Luka Rijeka – co do zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki.

Plan naprawczy, który będzie realizowany na podstawie umowy restrukturyzacyjnej, został przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10 proc. poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania grupą, centralizację procesów i eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu