Plan prac rządu na drugie półrocze 2009 r.

PAP
opublikowano: 03-08-2009, 18:13

Powszechne, obowiązkowe ubezpieczenia od  skutków klęsk żywiołowych, dalszy ciąg reformy emerytalnej oraz szkolnictwa wyższego, dwustopniowe państwowe egzaminy prawnicze, objęcie jednoosobowych gospodarstw rodzinnych finansowym wsparciem w nabyciu własnego mieszkania oraz wprowadzenie nowych (obok żłobków) form opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - przewiduje Rządowy Plan Prac na II półrocze 2009 roku.

Plan został przyjęty przez rząd w połowie lipca, można się z nim zapoznać na stronie internetowej kancelarii premiera; zawiera 125 projektów ustaw, 68 projektów rozporządzeń i 62 inne dokumenty rządowe.

Rząd chce w drugim półroczu tego roku m.in. znowelizować ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Projekt zakłada poszerzenie kręgu odbiorców finansowego wsparcia ze strony rządu o jednoosobowe gospodarstwa domowe (pod warunkiem, że nieruchomość finansowana kredytem preferencyjnym jest ich pierwszym mieszkaniem).

W planach Rady Ministrów jest wprowadzenie powszechnych, obowiązkowych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych oraz budowa kompleksowego systemu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych dla ludności. W myśl założeń do projektu ustawy, wprowadzenie takich ubezpieczeń pozwoli odciążyć budżet państwa z konieczności uruchamiania środków na pomoc poszkodowanym; pozwoli też na uruchomienie pomocy dla wszystkich według jednolitych kryteriów.

Rząd zamierza też wprowadzić nowe - obok żłobków - formy opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Żłobki mają też mieć zmieniony status (dziś są zakładami opieki zdrowotnej). Rząd chce również wprowadzić państwowe egzaminy prawnicze I i II stopnia; motywuje to potrzebą zwiększenia dostępu do zawodów prawniczych oraz rozszerzeniem katalogu podmiotów świadczących pomoc prawną.

W drugim półroczu mają być przedstawione "Ramy Strategiczne Narodowego Programu Wprowadzenia Euro". Ministerstwo Finansów ma przygotować Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013. Rząd podkreśla, że w perspektywie przystąpienia do strefy euro ograniczenie obrotu gotówkowego na rzecz obrotu bezgotówkowego przyczyni się do redukcji kosztów związanych z wymianą waluty.

Zgodnie z zapowiedzią w expose premiera, planowana jest reforma systemu ubezpieczenia społecznego rolników; zmiany przewidują racjonalizację wydatków budżetowych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników oraz zwiększenie swobody przepływu ubezpieczonych - między systemem ubezpieczenia społecznego rolników, a powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.

Kolejny pomysł rządu to zastąpienie trzech podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego - jednym podatkiem od nieruchomości.

Rada Ministrów planuje też pełne otwarcie rynku usług pocztowych na konkurencję. Założenia do projektu ustawy przewidują m.in.: zniesienie obszaru zastrzeżonego powszechnych usług pocztowych dla Poczty Polskiej oraz wzmocnienie ochrony konsumenta.

Rząd (bez szczegółów) zapowiada też dalszą reformę szkolnictwa wyższego, m.in. w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego, studiów i praw studentów oraz modelu kariery akademickiej. Rząd - nie precyzując, o jakie konkretne rozwiązania chodzi - zapowiada kontynuację reformy emerytalnej.

Zapowiadany jest również projekt noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co ma zwiększyć stabilność związaną z sukcesją statusu zakładów pracy chronionej. Rząd chce też przygotować ustawę o języku migowym.

Kolejny pomysł rządu, to wejście w życie tzw. "wielofunkcyjnego dowodu osobistego" oraz systemu potwierdzania tożsamości obywatela w oparciu o podpis elektroniczny.

W planach RM są zmiany w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które mają skuteczniej chronić ofiary przemocy w rodzinie oraz zmniejszyć skalę tego zjawiska.

Rząd przygotuje też projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rada Ministrów ma też przyjąć projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane