Po ekodotacje może sięgnąć prawie każdy

Alina Treptow
opublikowano: 10-02-2010, 00:00

Aby sięgnąć po dotacje do inwestycji związanych z ochroną środowiska, trzeba pokonać labirynt wymogów formalnych. Ale warto próbować.

Aby sięgnąć po dotacje do inwestycji związanych z ochroną środowiska, trzeba pokonać labirynt wymogów formalnych. Ale warto próbować.

Fundusze unijne przeznaczone na inwestycje w szeroko rozumianą ochronę środowiska można pozyskać z kilku programów Unii Europejskiej. Wybór zależy od tego, kto ubiega się o dotację, gdzie działa i jakie przedsięwzięcie zamierza sfinansować przy pomocy pieniędzy z Brukseli.

Ile, skąd i na co?

W latach 2004-06 polskie firmy i samorządy mogły ubiegać się o wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych i ze środków Funduszu Spójności.

Do połowy 2009 r. z tego pierwszego źródła dofinansowano w Polsce aż 1440 inwestycji, a łączna wartość dotacji to około 2,8 mld zł. Najwięcej, bo aż 1112, projek-tów uzyskało dotacje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia wyniosła niemal 2,1 mld zł.

Środki z Funduszu Spójności (łącznie z dotacjami uzyskanymi przed akcesją Polski do UE) przeznaczone na lata 2000-06 wyniosły 5,6 mld EUR, z tego na ochronę środowiska przypadło 2,85 mld EUR.

Jednak największe dotacje na inwestycje proekologiczne Polska otrzyma w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-13. Nasz kraj jest największym beneficjentem unijnej pomocy spośród nowych państw członkowskich. Najwięcej, bo prawie 28 mld EUR, będzie przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jest to największy w historii UE program operacyjny.

— Tylko w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 26 u- mów na ponad 4 mld zł. Największy projekt, oszacowany na 2,2 mld zł, to kolejna faza modernizacji warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Otrzyma on ponad 691 mln zł unijnego wsparcia — tłumaczy Witold Maziarz z NFOŚiGW, zajmującego się wdrażaniem programu.

Beneficjentem może być każdy. Z funduszy korzystają samorządy, przedsiębiorstwa, jednostki budżetowe (uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, służby mundurowe), osoby fizyczne czy fundacje.

Jak to jest w praktyce

Przykładem umiejętnego korzystania z dotacji proekologicznych są m.in. Zakłady Azotowe Puławy. Uzyskały dofinansowanie 5 inwestycji.

— Zawarte dotąd umowy plasują nas na pozycji lidera w pozyskiwaniu unijnych środków w polskiej branży chemicznej. Pięć inwestycji już ma zapewnione dofinansowanie na 49 mln zł. Na rozstrzygnięcie czekają kolejne wnioski na około 7,5 mln zł — podkreśla Andrzej Kopeć członek zarządu ZA Puławy.

Tylko w roku obrotowym 2008/2009 trzy inwestycje spółki uzyskały dofinansowanie w ramach programu POIiŚ na ponad 20 mln zł. Umożliwiło to firmie przebudowę instalacji demineralizacji wody i modernizację jednego z kotłów elektrociepłowni.

Jednak droga do unijnych dotacji nie jest usłana różami, o czym przekonało się wielu zabiegających o nie przedsiębiorców.

— Brak rzetelnej i otrzymanej na czas informacji o planowanym naborze i zakresie dokumentacji utrudnia przygotowanie wniosku. Zdarza się, że przedsiębiorcy dowiadują się o terminach z miesięcznym wyprzedzeniem, jednak kryteria oceny są doprecyzowane dopiero wtedy, gdy wnioski o dotacje są już gotowe. Uniemożliwia to złożenie kompletnych dokumentów wraz z np. decyzjami środowiskowymi, na które trzeba czekać nawet kilka miesięcy — tłumaczy Wojciech Wiśniewski, prezes Europejskiego Centrum Consultingu, firmy zajmującej się doradztwem w zakresie funduszy unijnych.

Wszystkie te problemy nie zniechęcają jednak potencjalnych beneficjentów. W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na działania związane z ochroną środowiska wnioskodawcy złożyli do listopada 2009 r. aż 2451 poprawnych wniosków na kwotę około 26,7 mld zł. Podpisano już 617 umów na łączną sumę dofinansowania ponad 6,2 mld zł.

Alina Treptow

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Alina Treptow

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu