Podatek od usług marketingowych

Jerzy Martini
opublikowano: 09-06-2004, 00:00

Od 1 maja polscy podatnicy muszą zwracać dużą uwagę na nowe regulacje VAT, zwłaszcza w przypadku usług marketingowych.

Polskie spółki często nabywają za granicą usługi reklamowe, licencje, znaki towarowe itp. Zasady opodatkowania zakupu usług od podmiotów zagranicznych diametralnie zmieniły się po akcesji. Mimo iż nowa ustawa o VAT nadal posługuje się pojęciem „importu usług”, nabrało ono nieco innego znaczenia. Poza tym, katalog usług, które po 1 maja objęte są importem, uległ znacznemu rozszerzeniu.

Kryterium

Według dotychczasowych przepisów, importem były objęte usługi fizycznie wykonywane w Polsce, za które należność była przekazywana za granicę. Ustawa o VAT, zgodnie z VI dyrektywą, posługuje się kategorią miejsca świadczenia usługi, jako kryterium miejsca jej opodatkowania. Co do zasady, miejscem świadczenia usług jest kraj usługodawcy. Zasada ta jest jednak ograniczana. Ustawa przewiduje m.in. szeroką grupę usług, dla których, w przypadku gdy ich nabywcą jest podatnik z państwa UE innego niż kraj usługodawcy, miejscem świadczenia jest kraj usługobiorcy. Należą do nich np. usługi reklamowe, a także sprzedaży praw lub udzielania licencji, będące najpowszechniejszą kategorią usług nabywanych w działalności marketingowej od spółek zagranicznych.

Obowiązek podatnika

Kupując takie usługi od podmiotu zagranicznego, polski podatnik będzie zobowiązany rozliczyć VAT we własnym zakresie. W tej sytuacji to zawsze na usługobiorcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku z tytułu transakcji (import usług). Zatem nawet jeśli podmiot zagraniczny byłby zarejestrowany dla celów VAT w Polsce, nie może on naliczyć podatku za takie usługi (wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy VAT).

Polski usługobiorca będzie zatem musiał naliczyć podatek należny od wartości nabywanej usługi. Jednocześnie, w deklaracji za ten sam miesiąc, będzie on uprawniony odliczyć go jako podatek naliczony w tej samej kwocie, pod warunkiem, że zakup będzie w całości związany ze sprzedażą opodatkowaną. W praktyce oznacza to, że import usług będzie dla podatnika operacją czysto księgową.

Prawo do odliczenia naliczonego VAT wynika z samego faktu wykazania podatku należnego z tytułu importu usług i nie jest obwarowane dodatkowymi warunkami (o ile zakup usługi jest związany ze sprzedażą opodatkowaną).

Nowym wymogiem jest obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej, dokumentującej transakcję importu usług. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, stosuje się tu przepisy dotyczące faktur handlowych, w tym w szczególności wymogi podania danych dostawcy. Jednocześnie, ustawa dopuszcza wystawianie faktur zbiorczych, dokumentujących transakcje importu usług w danym okresie rozliczeniowym.

Wreszcie bardzo istotną kwestią dla podatników jest także zmiana terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Dotychczas był to dzień dokonania zapłaty, nie później jednak niż 30 dni od wykonania usługi. Obecnie, obowiązek w imporcie powstawał będzie na zasadach ogólnych dla danego rodzaju usługi. Oznacza to w praktyce, że w większości przypadków (np. usług reklamowych) obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w ciągu 7 dni od wykonania usługi.

Jerzy Martini PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jerzy Martini

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Podatek od usług marketingowych