Czytasz dzięki

Podatkowa skrucha teraz także przez internet

Anna Gajewska
opublikowano: 09-04-2020, 22:00

Przedsiębiorca, który naruszył przepisy podatkowe, teraz może wyrazić tzw. czynny żal w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu skarbowego

Czynny żal jest specyficzną formą odstąpienia od ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, który wyraził skruchę i dopełnił ciążących na nim obowiązków. Instytucja ta jest uregulowana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Kto i jak może skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu?

Zobacz więcej

Smartfon

Fot. Fotolia

Donieś na siebie

Czynny żal można stosować nie tylko przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego, ale też przez cały rok, we wszystkich rodzajach podatków. To donos na samego siebie, czyli zawiadomienie organu podatkowego przez podatnika o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Powinien być wniesiony na piśmie, ale nie ma żadnego jego wzoru.

Ujawniając istotne okoliczności czynu, należy po prostu dokładnie opisać, na czym ten czyn polegał, jakiego obowiązku podatnik nie dopełnił, wymienić osoby współdziałające w jego popełnieniu. Można powołać się na art. 16 kks. Nie trzeba natomiast podawać przyczyn zaniedbania. W piśmie muszą się także znaleźć dane identyfikujące podatnika: nazwa, NIP, adres oraz podpis. Przedsiębiorcy mogą składać czynny żal tak często, jak tego potrzebują.

Czynią to więc często, gdy np. zapomnieli o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie. Formalności ułatwia to, że wniosek o złożenie czynnego żalu nie podlega opłacie skarbowej ani żadnym innym opłatom. Jednak delikwent, który zorganizował grupę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego albo taką grupą kierował, nie może korzystać z ochrony, jaką daje czynny żal. To samo dotyczy podatnika, który nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego przez kks.

Teraz można przez internet

Czynny żal adresuje się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Ale w razie błędu przy wyborze organu podatnik nie powinien ponieść negatywnych konsekwencji. Organ ma bowiem obowiązek przesłać podanie pod odpowiedni adres. Warto tylko zadbać o potwierdzenie nadania pisma na poczcie lub urzędową pieczątkę z potwierdzeniem odbioru. Od niedawna czynny żal można też skutecznie wnieść przez internet. Pozwalają na to specjalne przepisy tzw. tarczy antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 par. 4 kks zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z 29 sierpnia 1997 r.

— Ordynacja podatkowa. Najlepiej skorzystać ze skrzynki ePUAP właściwego urzędu skarbowego lub z portalu podatkowego. Skarbówka rekomenduje jednak korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego. Forma elektroniczna pozwala uniknąć wątpliwości co do terminu złożenia czynnego żalu. Uważa się go za złożony w dacie wskazanej na potwierdzeniu odbioru dokumentu elektronicznego.

Zanim fiskus sam odkryje

Przepisy nie określają terminu na przyznanie się do popełnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Nie warto z tym jednak zwlekać. Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, np. przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest także złożenie stosownych deklaracji podatkowych i uiszczenie w całości należności publicznoprawnej (wraz z odsetkami) uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym. Trzeba to zrobić najpóźniej w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy. Nie można odwołać się od odmowy uznania czynnego żalu za skuteczny. Zawsze jednak organ podatkowy musi sprawdzić zasadność czynnego żalu i poinformować podatnika o jego bezskuteczności.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Gajewska

Polecane