Polisy od szkód pracowniczych

Piotr Górny
opublikowano: 25-09-2006, 00:00

Jak zabezpieczyć spółkę prawa handlowego przed ewentualną szkodliwą działalnością jej kierownictwa?

- Zajmujący kierownicze stanowiska odpowiadają finansowo, jeśli ich błędne decyzje narażą na straty spółkę, a więc też jej właścicieli, partnerów, klientów, a nawet osoby postronne. Można się domagać od członków zarządu i rady nadzorczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej — polisy D&O (directors and officers). Chroni ono przed finansowymi skutkami szkody wyrządzonej spółce lub osobom trzecim wskutek uchybienia w wykonywaniu funkcji. Są też ubezpieczenia typu finansowego, chroniące spółkę przed skutkami błędów lub zaniechań jej władz. Każdy członek zarządu spółki (a szczególnie giełdowej) powinien być świadomy konieczności posiadania ubezpieczenia, bo za błędy może odpowiadać całym swoim majątkiem.

Ostatnio głośno o kolejnych przypadkach przestępstw popełnianych przez pracowników banków. Czy istnieje ubezpieczenie chroniące instytucję finansową, a więc także pieniądze depozytariuszy?

- Rynek oferuje polisy typu Bankers Blanket Bond i Computer Crime, czyli ubezpieczenie majątku bankowego z tytułu między innymi oszustwa, rabunku lub fałszerstwa, a także błędów i pomyłek pracownika. Jest to jednak produkt specjalistyczny o skomplikowanej strukturze. Gąszcz wyłączeń, definicji i skomplikowane warunki sprawiają, że konieczna może się okazać pomoc doradcy ubezpieczeniowego.

Czy mając polisę od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC działalności, jestem zabezpieczony przed szkodami, które może wyrządzić pracownik?

- Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych chroni majątek firmy. Może on też doznać szkody spowodowanej przez nieuwagę, rażące niedbalstwo lub celowe działanie pracownika. Ze względu na treść art. 827 k.c. zwalniającego zakład ubezpieczeń z odpowiedzialności za szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego i osób, za które on odpowiada, istotne jest odpowiednie zdefiniowanie w umowie takich osób. Zazwyczaj wymienia się tu osoby ze ścisłego kierownictwa, by za szkody spowodowane przez szeregowego pracownika odpowiadał zakład ubezpieczeń. Umowy standardowo wyłączają szkody powstałe w trakcie strajków, więc objęcie nimi tego ryzyka wymaga dodatkowych uzgodnień.

Z kolei standardowe polisy odpowiedzialności cywilnej zakładają odpowiedzialność w razie szkód spowodowanych osobom trzecim przez pracowników ubezpieczającego lub ubezpieczonego — oczywiście tylko w zakresie objętym umową.

Piotr Górny

wiceprezes STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Górny

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Polisy od szkód pracowniczych