Polski Ład: nowa definicja miejsca posiadania zarządu

  • Materiał zewnętrzny
opublikowano: 17-11-2021, 20:00

Zasady rezydencji podatkowej podatników CIT reguluje art. 3 ustawy o CIT, w myśl którego miejsce siedziby lub zarządu - w zależności od tego, czy znajduje się ono na terytorium Polski czy poza nim - decyduje o tym, czy podatnik podlega w Polsce ograniczonemu lub nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Krzysztof Komorniczak, doradca podatkowy, partner, Taxeo Komorniczak i wspólnicy

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich, Taxeo Komorniczak i wspólnicy

W projekcie Polskiego Ładu wprowadza się art. 3 ust. 1a do ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), m.in. gdy na terytorium RP są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie - w szczególności - umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 (relacje kapitałowe, osobowe, rodzinne). Zatem za polskiego rezydenta podatkowego, opodatkowanego w Polsce od całości dochodów, uznawany będzie nie tylko podmiot mający tu swoją siedzibę, lecz także podmiot nieposiadający tu siedziby, lecz formalnie lub faktycznie zarządzany w sposób zorganizowany i ciągły z terytorium Polski. Użyte w przepisie zwroty „między innymi” oraz „w szczególności” powodują, że katalog kryteriów decydujących o miejscu zarządu pozostaje otwarty, a wskazane przesłanki są tylko przykładami.

W nowym przepisie ustawodawca postanowił ograniczyć definicję miejsca zarządu do wskazania przesłanek formalnych związanych z funkcjonowaniem podatnika. Zdawać by się mogło, że zdaniem ministerstwa finansów przyjęcie formalnego dokumentu, w którym wskazane zostanie, gdzie w sposób zorganizowany i ciągły są prowadzone bieżące sprawy podatnika, będzie decydowało o miejscu opodatkowania. Rodzi kolejne pytanie, w jaki sposób organy mają zweryfikować, czy dokument ten odpowiada rzeczywistości. Drugim kryterium, które ma przesądzać o miejscu zarządu, będą powiązania. Czy należy zatem zakładać, że o miejscu rezydencji spółki decydować będzie np. miejsce zamieszkania członków rodziny zarządu? W kontekście podmiotów powiązanych problematyczna może być też kwestia spółek osobowych. Obecnie przyjmuje się, że podatnik prowadzący działalność za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej ma w kraju jej siedziby zakład podatkowy. Czy w myśl nowej definicji zagraniczna spółka osobowa, której wspólnik jest polskim rezydentem, ma jednocześnie miejsce zarządu w Polsce?

W praktyce międzynarodowej powszechnie przyjmuje się, że spółka ma siedzibę w tym państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Przy czym zarówno w orzecznictwie międzynarodowym, jak i polskich sądów wskazuje się, że warunek posiadania zarządu należy odczytywać nie tylko w znaczeniu formalnym (tj. siedziby organu zarządzającego), ale także w znaczeniu sprawowania na terytorium kraju zespołu czynności, które funkcjonalnie składają się na całokształt procesu zarządzania jego działalnością i majątkiem. Tym samym ocena, gdzie spółka posiada miejsce zarządu, sprowadza się do ustaleń faktycznych, a nie wyłącznie formalnych, o czym Ministerstwo Finansów zdaje się zapomina. Wydaje się zatem, że nowa regulacja nie w pełni trafia w istotę problemu ustalania rezydencji podatkowej spółek.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane