Pospiesz się po swoje 30 procent odpisu

Paweł Jakubczak
opublikowano: 21-11-2006, 00:00

Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu, żeby zapoznać się z nowościami w rozliczaniu podatku dochodowego.

Znamy już zmiany w CIT, obowiązujące od 1 stycznia 2007 roku. 16 listopada Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy. Prezydent ma niecałe dwa tygodnie na podpisanie nowelizacji. Nie dla wszystkich przedsiębiorców ma ona znaczenie. Ci, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i którzy rozpoczęli nowy rok podatkowy przed 1 stycznia 2007 r., kontynuują rozliczenia podatkowe na podstawie dotychczasowych przepisów.

— Nowe rozwiązania w CIT obowiązują tych podatników od kolejnego roku podatkowego — mówi Artur Plutowski ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Koszty podatkowe

Przedsiębiorca do kosztów zaliczy wydatki na zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Czyli w praktyce każdy wydatek, który ma uzasadnienie gospodarcze. Można powiedzieć, że to liberalne podejście do kosztów.

— Zmiana jest skutkiem orzeczeń sądów administracyjnych, które tak właśnie od wielu lat interpretowały, czym są koszty podatkowe — wyjaśnia Artur Plutowski.

Nowelizacja odniosła się również do rozliczania kosztów w czasie. Akurat w tej sprawie przedsiębiorcy często spierali się z przedstawicielami aparatu skarbowego. Dniem przełomowym będzie dzień sporządzenia sprawozdania finansowego albo dzień złożenia zeznania podatkowego.

— Koszty poniesione przed wspomnianymi dniami i bezpośrednio związane z przychodami roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe albo składa zeznanie podatkowe, będą uznawane za koszty tego roku. Koszty poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania podatkowego będą kosztami w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie — mówi Grzegorz Kujawski ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Nowelizacja przynosi nowe przepisy o reprezentacji i reklamie. Limit na niepubliczną reprezentację i reklamę zastępuje następującym rozwiązaniem: otóż do kosztów podatkowych zalicza wszystkie wydatki na reklamę (nie będzie rozróżnienia na publiczną i niepubliczną). Przedsiębiorca niektórych wydatków reprezentacyjnych, na przykład na usługi gastronomiczne, żywność, napoje (również alkoholowe), nie wrzuci w koszty.

— Nie pojawi się ustawowa definicja reprezentacji. Na pewno będą spory z fiskusem o zakwalifikowanie jakiegoś wydatku do reprezentacji lub reklamy —informuje Artur Plutowski.

Zdecydowanie korzystna zmiana odnosi się do wydatków przedsiębiorcy na leczenie pracowników. Zniesiony zostaje dotychczasowy sztuczny podział świadczeń zdrowotnych na te, za które musi zapłacić przedsiębiorca, bo tak każe mu kodeks pracy, oraz inne ustawy i na pozostałe świadczenia zdrowotne.

— Wydatki ponoszone przez pracodawcę na opiekę zdrowotną będą w całości stanowiły koszty uzyskania przychodu — mówi Grzegorz Kujawski.

Amortyzacja podatkowa

Zniesiona zostanie możliwość 30- -procentowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych. Tylko przedsiębiorcy, którzy rozpoczną amortyzację nowych inwestycji przed końcem bieżącego roku, skorzystają z 30- -procentowego odpisu amortyzacyjnego. Jest jednak coś w zamian.

— Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność, albo tzw. mali podatnicy mogą odpisać w koszty wydatki inwestycyjne do 50 tys. euro —zaznacza Artur Plutowski.

Jest jeszcze jedna ważna zmiana w zakresie amortyzacji.

— Od przyszłego roku nie można zaktualizować wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części przez ich wniesienie aportem do spółki, a których wartość znacznie odbiega od wartości rynkowej — mówi Grzegorz Kujawski.

Różnice kursowe

Wprowadzono zmiany w zakresie różnic kursowych. Nowością jest kompleksowość tej regulacji oraz to, że przedsiębiorca ma wybór rozliczania różnic kursowych. Albo rozliczy je na podstawie przepisów podatkowych, albo na podstawie przepisów rachunkowych.

— Przedsiębiorca skorzysta z metody rachunkowej, jeśli poinformuje o tym urząd skarbowy w odpowiednim terminie. Dodatkowo jego sprawozdania finansowe powinny podlegać badaniu przez biegłych i rachunkowa metoda wyboru będzie obowiązywała przez co najmniej trzy kolejne lata — wyjaśnia Grzegorz Kujawski.

Zaliczki i deklaracje

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność (w pierwszym roku jej prowadzenia), a także tzw. mali podatnicy będą wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego co kwartał. Będzie także mniej roboty papierkowej dla księgowych.

— Nie trzeba składać deklaracji podatkowych na zaliczki miesięczne i kwartalne. Spółki będą składały deklarację roczną — podsu- mowuje Artur Plutowski.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Jakubczak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu