Postępowanie sądowe - rola dobrej komunikacji prawnika z klientem

dr Maciej Durbas, Patrycja Wysocka, Kubas Kos Gałkowski
opublikowano: 21-09-2022, 14:49
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jak przy większości różnych procesów, tak również w toku procesów sądowych, istotną rolę odgrywa komunikacja, i to zarówno ta z sądem, z przeciwnikiem, jak i ta na linii strona – jej pełnomocnik procesowy. Przyjrzyjmy się tej ostatniej. Choć pewnie mało kto słyszał o procesie wygranym tylko dzięki sprawnej komunikacji strony z pełnomocnikiem, to niejedna strona co najmniej mocno skomplikowała sobie postępowanie z powodu nieefektywnej komunikacji z pełnomocnikiem lub w ogóle jej braku.

Oczywistością będzie stwierdzenie, że za przygotowanie taktyki procesowej i jej realizację odpowiada przede wszystkim pełnomocnik procesowy. Niewątpliwie jednak pełnomocnik procesowy, nawet najlepszy, w wielu przypadkach musi polegać na stronie, na jej wiedzy, na materiale, który od strony otrzymuje. Proces sądowy polega bowiem w głównej mierze na prezentowaniu twierdzeń i faktów (np. strony zawarły umowę, powód wykonał swoje zobowiązanie) oraz na przedstawianiu dowodów na ich poparcie (np. dokument umowy, protokół odbioru, zeznania świadków którzy wykonywali prace).

Weź udział w szkoleniu online “Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie”, 17 października >>

Źródłem zarówno wiedzy o faktach jak i materiału dowodowego jest przede wszystkim sama strona postępowania, podmiot, który uczestniczył w wydarzeniach, na kanwie których powstał spór. To od strony, od jej przedstawicieli, pełnomocnik procesowy czerpie wiedzę. Następnie, w oparciu o zebrany materiał (faktograficzny jak i dowodowy), jest w stanie „dobrać” roszczenie procesowe (np. czy w takiej sytuacji można dochodzić kar umownych, czy można odstąpić od umowy), zaproponować taktykę, ocenić szanse, wskazać na ryzyka. Znając pełny obraz sprawy prawnik może położyć odpowiednie akcenty na najważniejsze, w jego ocenie, aspekty postępowania oraz stworzyć korzystną narrację, która może przekonać sąd do racji strony.

Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski
Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski

Już zatem od początku postępowania rysuje się istotna rola komunikacji pomiędzy samą stroną a pełnomocnikiem procesowym. Nie zawsze braki z tego etapu postępowania można łatwo uzupełnić w dalszym toku procesu. Również w toku postępowania należy na bieżąco, a często szybko, reagować na decyzje podejmowane przez sąd oraz na działania strony przeciwnej. Także w tym przypadku istotna jest sprawna komunikacja pomiędzy pełnomocnikiem a Klientem. Ważne jest zarówno przekazanie stronie jakich informacji lub dokumentów i w jakim terminie będzie potrzebował pełnomocnik oraz pokazanie konsekwencji z jakimi może wiązać się brak wykonania np. zobowiązania sądu, z drugiej zaś strony, sam klient powinien zadziałać na tyle sprawnie, aby umożliwić pełnomocnikowi należyte działanie, a w razie jakichkolwiek problemów, na bieżąco je komunikować, tak aby możliwe było np. wystąpienie do sądu o dłuższy termin na wykonanie zobowiązania.

Odpowiednia praca wykonana na etapach wcześniejszych, tj. na etapach negocjowania wykonywania umowy, pozwoli przy tym zazwyczaj zaoszczędzić czas i nerwy w toku postępowania. Jeśli bowiem dokumentacja dotycząca zawierania i wykonywania umowy jest dobrze zarchiwizowana, odnalezienie odpowiednich dokumentów w odpowiedzi na wezwanie sądu też będzie łatwiejsze, zwłaszcza gdy zajmują się tym inne osoby niż te, które umowę wykonywały.

dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski
dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski

Nikt przy tym nie chce ani przegrać sporu na kwestiach dowodowych, ani też przeczytać w pisemnym uzasadnieniu wyroku, że przegrana wynika m.in. z tego, że „powód nie udowodnił, że zawarł umowę z pozwanym”, „pozwany nie przedstawił żadnego dowodu który potwierdzałby, że wykonał swoje zobowiązanie należycie”, „zaoferowani świadkowie nie mieli żadnej wiedzy o (…)” - a tego typu sformułowania można odnaleźć w niejednym uzasadnieniu orzeczenia sądu.

Do prowadzenia postępowania sądowego warto więc dobrze się przygotować, nawet gdy widmo ewentualnego sporu wydaje nam się odległe, a także wtedy (a może przede wszystkim wtedy), gdy nie występujemy w roli pełnomocnika, lecz strony. Należyte zabezpieczenie i zarchiwizowanie dowodów, a także stworzenie jasnych zasad komunikacji z prawnikiem zewnętrznym to jedynie przykłady środków, które pozwolą zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w postępowaniu sądowym.

Więcej na temat strategii związanej ze sporami sądowymi dowiedzą się Państwo podczas szkolenia online pt. Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie, organizowanego 17 października 2022 r. przez Puls Biznesu we współpracy z kancelarią Kubas Kos Gałkowski.

Autorzy:

dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, adwokat, co-leader Praktyki Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski

Patrycja Wysocka, adwokat, co-leader Praktyki Energetyki Kubas Kos Gałkowski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane