Potrącenia z wierzytelności upadłej firmy

Zofia Gałązka, radca prawny, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 25-03-2018, 22:00

Prawo upadłościowe ma specyficzne i szczególne uregulowania dotyczące instytucji potrącenia.

Mimo to potrącenie w upadłości musi odpowiadać wszystkim warunkom określonym w przepisach Kodeksu cywilnego i pociąga przewidziane nim następstwa. Do potrącenia dochodzi w trakcie postępowania upadłościowego na warunkach określonych w art. 93–96. Mając na uwadze wskazane przepisy, należy pamiętać, że potrącenie nie będzie możliwe, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości. Natomiast potrącenie będzie dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.

Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela — tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli termin płatności nieoprocentowanego długu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości nie nastąpił, do potrącenia przyjmuje się sumę należności zmniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6 proc. za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia płatności i nie więcej niż za okres dwóch lat.

Potrącenie jest dopuszczalne również wtedy, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za który odpowiadałosobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi — i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Jeżeli przyjęcie odpowiedzialności, o której mowa wyżej, nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości, potrącenie takich wierzytelności będzie możliwe zawsze.

W opisanych generalnych regulacjach dotyczących potrącenia w postępowaniu upadłościowym mogą nastąpić wyjątki.

Odnoszą się one do wierzytelności nabytych w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości albo nabytych w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości (gdy istnieją podstawy do jej ogłoszenia). Zgodnie z tym przepisem, co zostało potwierdzone również Uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 4 września 2013 r. (sygn. akt III CZP 26/13, opublikowano OSNC 2014/6/55). Rozstrzygający o tym, czy potrącenie było skuteczne, czy nie, będzie stan wiedzy nabywcy o ziszczeniu się podstaw upadłościowych względem upadłego, a ciężar dowodu w tym zakresie — zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 6 k.c. — będzie spoczywał na syndyku, kwestionującym skuteczność dokonanego potrącenia.

Należy pamiętać, że termin na skorzystanie z prawa potrącenia i złożenia odpowiedniego oświadczenia w postępowaniu upadłościowym jest ograniczony. Wierzyciel powinien je złożyć najpóźniej przy zgłoszeniu swojej wierzytelności. Adresatem tego oświadczenia ma być syndyk będący zastępcą pośrednim upadłego, a zatem drugą stroną zobowiązania wzajemnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zofia Gałązka, radca prawny, Grupa Prawna Togatus

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu