Pożyczki dla śląskich przedsiębiorców

MBE
opublikowano: 19-10-2011, 00:00

Częstochowska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela pożyczek do 250 tys. zł firmom z sektora MSP.

Od 10 do 250 tys. zł — takie kwoty mogą pożyczyć mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność w województwie śląskim. Pożyczek udziela Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (ARR), która dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego uruchomiła fundusz pożyczkowy. — Oferujemy niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcomprowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej — mówi Anna Będkowska, kierownik Funduszu Pożyczkowego. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju, a także ci działający na rynku od dłuższego czasu, posiadający zdolność kredytową. Fundusz udziela pożyczki na okres do 5 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 pierwszych miesięcy. Pożyczka nie może przekraczać 85 proc. wartości przedsięwzięcia. Można ją wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, nieruchomości bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem, rozbudowę i modernizację obiektów produkcyjno-usługowych, zakup materiałów, surowców oraz towarów handlowych. Oprocentowanie pożyczki zależy od stopy referencyjnej, którejpodstawą jest stopa bazowa powiększona o marżę ustalaną przez fundusz. Marża jest stała w całym okresie trwania pożyczki. Jej wysokość (0,5–3 proc.) zależy m.in. od czasu, na jaki zostanie udzielona pożyczka, oraz oceny ryzyka przedsięwzięcia. Fundusz pobiera prowizję, która maksymalnie może stanowić 3 proc. pożyczanej kwoty. Pożyczkobiorca płaci ją jednorazowo przed uruchomieniem pożyczki, najpóźniej w dniu jej uruchomienia. Formą zabezpieczenia pożyczki może być m.in.: poręczenie na podstawie prawa cywilnego, wekslowe lub funduszu poręczeniowego, cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, gwarancje bankowe, hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, a także ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz ARR do dysponowania rachunkiem bankowym pożyczkobiorcy. Fundusz odbiera od przedsiębiorcy weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Wybór formy zabezpieczenia ustalany jest indywidualnie z pożyczkobiorcą. Zależny między innymi od ryzyka przedsięwzięcia, wiarygodności pożyczkobiorcy, wysokości pożyczanej kwoty i okresu spłaty.

KONTAKT

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, tel.: 34 360 56 88, 609 980 444 funduszpozyczkowy@arr. czestochowa.pl Regulamin udzielania pożyczek można znaleźć na stronie: www.arr.czestochowa.pl/ fundusz-poyczkowy-dla-msp. html

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MBE

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu