Prestiż, pieniądze i odpowiedzialność

STANISŁAW RACHELSKI radca prawny, kancelaria Rachelski i Wspólnicy
opublikowano: 22-04-2013, 00:00

Funkcja członka zarządu - co to oznacza?

Dość często zdarza się, że wraz w atrakcyjną ofertą pracy na kierowniczym stanowisku w spółce z o.o. związana jest konieczność objęcia w niej funkcji członka zarządu. Dopóki spółka z o.o. działa i wywiązuje się z zawartych z kontrahentami umów, połączenie to nie wydaje się kłopotliwe. Problemy mogą pojawić się jednak, gdy spółka stanie się niewypłacalna, a jej wierzyciele zaczną dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z majątku osobistego członków zarządu.

Decydując się na wspomniany „układ”, nie można zapominać, że piastowanie funkcji członka zarządu spółki z o.o. daje nie tylko szerokie umocowanie do działania w jej imieniu, ale również nakłada dużą odpowiedzialność — cywilną karną oraz za zobowiązania podatkowe. Zdarza się, że pomiędzy spółką a członkiem zarządu zawierana jest umowa o zwolnieniu członka zarządu z długu. Ten sposób zabezpieczenia interesów członka zarządu ma jednak zastosowanie tylko w relacjach między członkiem zarządu a spółką i w żaden sposób nie chroni przed roszczeniami osób trzecich, dlatego nie zwalnia członka zarządu z zachowania czujności i nie gwarantuje mu spokojnego snu.

Art. 299 k.s.h. przewiduje osobistą i solidarną (wspólną) odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki i stanowi podstawę wytoczenia przez wierzycieli spółki powództwa przeciwko członkowi zarządu, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu w spółce z o.o. nie uwolni się od odpowiedzialności, argumentując, iż sprawował swoją funkcję „tylko na papierze”. Do powstania odpowiedzialności nie jest bowiem istotne, czy zobowiązanie powstało na skutek określonego zachowania konkretnej osoby, ale jedynie fakt, że zasiadała ona w organie spółki. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu, w czasie kiedy zobowiązania te powstały lub stały się wymagalne, przy czym równocześnie musiały wystąpić wówczas przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki na 3 sposoby. Wykazując, że we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub podanie o otwarcie postępowania układowego, wykazując, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo — co jest najtrudniej udowodnić — że pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. W przypadku jednak, gdy mamy do czynienia z figurantem, który nie brał udziału w podejmowaniu decyzji w spółce, skorzystanie z pierwszych dwóch przesłanek jest praktycznie niemożliwe.

Jak widać, funkcja członka zarządu w spółce z o.o. to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Dlatego też każda osoba pełniąca tę funkcję — a szczególnie ta, która nie angażuje się w podejmowane w spółce decyzje i nie sprawuje kontroli nad jej kondycją finansową — musi mieć świadomość, że ryzykuje odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: STANISŁAW RACHELSKI radca prawny, kancelaria Rachelski i Wspólnicy

Polecane