Prognozy koniunktury były zbyt pesymistyczne

Lucyna Jezierska-Fila
14-12-1999, 00:00

Lucyna Jezierska-Fila: Prognozy koniunktury były zbyt pesymistyczne

SEKTOROWA NIERÓWNOŚĆ: Potwierdzona została teza o tworzeniu miejsc pracy głównie w firmach prywatnych — zauważa Lucyna Jezierska-Fila. fot. Grzegorz Kawecki

Na początku roku eksperci Nicom Consulting przedstawili prognozy rozwoju sytuacji polskich przedsiębiorstw w roku 1999. Przewidywaliśmy spadek rentowności przychodów i efektywności wykorzystania zasobów, pogorszenie płynności finansowej oraz wzrost zadłużenia. Obecnie można już stwierdzić, iż prognozy te generalnie się sprawdziły, choć analiza kondycji całego sektora przyniosła kilka interesujących wniosków. Wszystkie wykorzystywane przez nas dane obejmują trzy kwartały roku 1999 i są porównywane z takim samym okresem roku 1998.

PRZEDSIĘBIORSTWA osiągnęły dynamikę przychodów nominalnych ze sprzedaży niższą o połowę niż w roku ubiegłym, przy jednoczesnym spadku zysku brutto o 40 proc. Z 1 złotego przychodów ogółem sektor przedsiębiorstw osiągnął średnio zaledwie 0,2 grosza zysku brutto, podczas gdy rok temu było to 1,3 grosza. Statystyczna firma prywatna wygenerowała jednak 1 grosz zysku, natomiast należąca do sektora publicznego — 1,5 grosza straty. Ogółem zysk brutto odnotowało 61 proc. przedsiębiorstw, a reszta stratę. Zaznaczyła się trwała tendencja rynkowej selekcji podmiotów gospodarczych — dobre są nadal dobre, zaś kiepskie znajdują się w kondycji coraz gorszej.

DRUGIM obszarem zagrożenia była efektywność wykorzystania zasobów. Wielkość przeciętnego zatrudnienia w całym sektorze nie uległa w badanym okresie zmianie, z tym że spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach publicznych został zrekompensowany wzrostem zatrudnienia w prywatnych. Potwierdza to tezę — podważaną przez niektóre ośrodki polityczne w niedawnej dyskusji podatkowej — o tworzeniu miejsc pracy głównie w sektorze prywatnym.

PRODUKTYWNOŚĆ pracy wzrosła, przy czym w firmach prywatnych jest 2,2 raza wyższa niż w publicznych. Wzrost wydajności pracy mierzony produktywnością jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Natomiast udział kosztów pracy w przychodach ogółem wzrósł do 34 proc. w sektorze publicznym, zaś w prywatnym wyniósł tylko 13 proc. Wynika to ze znacznie niższej produktywności pracy, za to wyższych średnich wynagrodzeń w przedsiębiorstwach publicznych. Firmy prywatne z kolei zwiększyły o 20 proc. nakłady inwestycyjne, natomiast publiczne zainwestowały o 1 proc. mniej.

JEDNYM z najbardziej dotkliwych problemów działalności operacyjnej przedsiębiorstw jest ich niska płynność finansowa. Zatory płatnicze oznaczają wydłużenie okresu windykacji należności i okresu realizowania zobowiązań. W roku 1999 płynność pogorszyła się, ale spadek ten nie był dramatyczny. Okres rotacji należności bieżących wydłużył się nieznacznie, natomiast zobowiązań krótkoterminowych — do 100 dni, czyli ponad trzech miesięcy. Podwoił się poziom zobowiązań przedsiębiorstw wobec ZUS. W wyniku tych procesów wskaźniki płynności bieżącej zmniejszyły się średnio o około 5 proc., co oznacza, iż cały sektor zarządza płynnością lepiej niż można było przewidywać.

ZDOLNOŚĆ dostosowawcza przedsiębiorstw jest większa od zakładanej, przy czym szybsza i lepsza adaptacja charakteryzuje wyraźnie sektor prywatny, który skompensował spadek rentowności i efektywności sektora publicznego. Poprawa efektywności podmiotów gospodarczych zależy obecnie przede wszystkim od zintensyfikowania działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to rok 2000 powinien zakończyć się znacznie lepszymi wynikami niż obecny. Jednak fundamentalnym warunkiem wykorzystania potencjału polskich firm — zwłaszcza prywatnych — jest polityka gospodarcza, wspierająca ich działania rozwojowe.

Lucyna Jezierska-Fila jest wiceprezesem zarządu Nicom Consulting

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Lucyna Jezierska-Fila

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Prognozy koniunktury były zbyt pesymistyczne