Program łagodzenia kar, czyli leniency

Katarzyna Róziewicz
opublikowano: 19-10-2006, 00:00

Kto może się ubiegać o udział w programie?

- Każdy przedsiębiorca uczestniczący w zakazanym porozumieniu (w rozumieniu art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub art. 81 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), polegającym np. na ustalaniu cen czy podziale rynku, o ile spełni warunki określone w art. 103a ustawy.

Jakie warunki musi spełnić starający się o objęcie ochroną?

- Jeśli ubiega się o obniżenie kary, musi przedstawić prezesowi UOKiK z własnej inicjatywy dowód, który w istotny sposób przyczyni się do wydania decyzji stwierdzającej istnienie zakazanej praktyki lub jej zaniechanie, oraz najpóźniej w tym dniu zaprzestanie uczestnictwa w porozumieniu. Z kolei ubiegający się o całkowite zwolnienie z kary powinien pierwszy przedstawić dowód umożliwiający wydanie decyzji lub co najmniej dostarczyć informację pozwalającą wszcząć postępowanie antymonopolowe. Nie może jednak być inicjatorem porozumienia lub nakłaniać innych do uczestniczenia w nim. Powinien też współpracować w pełnym zakresie z organem antymonopolowym (brak lub niepełna współpraca może skutkować nieuwzględnieniem wniosku o objęcie programem).

Co oznacza częściowe zwolnienie z kary?

- Kara, jaką prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę naruszającego zakaz porozumień ograniczających konkurencję, może sięgać do 10 proc. przychodu za rok obrotowy poprzedzający wydanie decyzji. Kto nie spełnia warunków do całkowitego zwolnienia z kary, może ubiegać się o jej redukcję do maksymalnie 5 proc. przychodów, a dla zgłaszających się w dalszej kolejności odpowiednio — 7 i 8 proc.

Gdzie ma się zgłosić przedsiębiorca decydujący się na współpracę?

- Do kancelarii tajnej UOKiK lub do osoby pełniącej funkcję „kontaktu ds. leniency” (dane adresowe na stronie: www.uokik. gov.pl/pl/ochrona_konkurencji/program_lagodzenia_kar/). Wnioski można też składać pocztą elektroniczną, faksem lub do protokołu podczas kontroli prowadzonej przez pracowników urzędu w firmie. Należy pamiętać, że tylko przedsiębiorca, który pierwszy zgłosi się do UOKiK (odnotowuje się datę i godzinę wpływu wniosku), może skorzystać z całkowitego zwolnienia z kary.

Katarzyna Róziewicz

z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Róziewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu