Przedsiębiorczość niezupełnie w rozkwicie

opublikowano: 02-10-2014, 00:00

Firm mamy coraz więcej. Ale nie chcą rosnąć, wolą inwestować w zagraniczne, a nie własne, badania i wciąż narzekają na prawo.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało coroczny raport o przedsiębiorczości w Polsce. Na pierwszy rzut oka wnioski są bardzo optymistyczne — w minionym roku warunki makroekonomiczne sprzyjały rozwojowi przedsiębiorstw w Polsce, a 1,6 proc. wzrostu gospodarczego to jeden z wyższych wyników w Europie. Nic dziwnego, że firmy powstawały jak grzyby po deszczu. W 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowało się ich 365 tys., czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie po raz pierwszy w historii tego rejestru liczba wpisanych do niego podmiotów przekroczyła 4 mln.

Mleko i miód

Do tego poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W firmach zatrudniających więcej niż 9 pracowników przychody wzrosły o 0,61 proc. w porównaniu z 2012 r.a koszty rosły wolniej — jedynie o 0,45 proc. W konsekwencji wynik finansowy brutto wzrósł o 4,1 proc. w ciągu roku, do poziomu przekraczającego 134 mld zł. Firmy sukcesywnie zwiększały także pieniądze przeznaczone na inwestycje. W 2013 r. wydały ponad 129 mld zł, czyli o ponad 2 mld zł więcej niż w rekordowym 2011 r. Dzięki wzrostowi nakładów na prace badawczo-rozwojowe ich relacja do PKB wzrosła do 0,9 proc. Wiele pozytywów można także znaleźć w zmianach, jakie zaszły w warunkach funkcjonowania polskich firm w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r. Autorzy raportu zwracają uwagę, że są one liczne i w większości pozytywne. W dodatku wiele z nich ma charakter trwały. Do najistotniejszych można zaliczyć m.in. wprowadzenie dwóch terminów wchodzenia w życie przepisów gospodarczych, rozszerzenie stosowania metody kasowej w podatku VAT wraz z towarzyszącymi mu zmianami rachunkowymi, skrócenie okresu i ułatwienie rejestracji spółek w KRS, postępującą cyfryzację procedur urzędowych i standaryzację wzorów pism w procedurach administracyjnych, doskonalenie systemu wymiany informacji gospodarczych czy otwieranie dostępu do zawodów i rozluźnienie niektórych regulacji z zakresu prawa pracy.

Łyżka dziegciu

W tej beczce miodu są jednak także łyżki dziegciu. Liczba zarejestrowanych firm co prawda przekroczyła 4 mln, ale podmioty aktywne stanowią ok. 1,8 mln. Ponadto udział mikroprzedsiębiorstw od lat pozostaje na poziomie ok. 96 proc. To o 3 pkt. proc. więcej niż średnio w Unii Europejskiej, gdzie mikrofirmy są bardziej skłonne do przechodzenia na wyższy poziom rozwoju.

Do tego znaczna część wydatków polskich firm na B+R, to wciąż zakup gotowych zagranicznych rozwiązań, a nie inwestowanie we własne prace badawczo-rozwojowe. Widoczne jest to zwłaszcza w poziomie przychodów ze sprzedaży wysokich technologii oraz liczbie wniosków patentowych składanych do Urzędu Patentowego RP, które w większości dotyczą znaków handlowych, a nie rozwiązań technicznych czy technologicznych. Jeśli natomiast chodzi o zmianę otoczenia instytucjonalnego, to sami przedsiębiorcy warunki, w jakich przyszło im funkcjonować, niezmiennie oceniają krytycznie, pomimo zmian. Podobne opinie oraz migracja firm z Polski do innych krajów UE pokazują dysproporcję pomiędzy warunkami prowadzenia biznesu w Polsce i w innych krajach UE. Największe bariery to wysokość opłat ponoszonych na rzecz skarbu państwa, stopień skomplikowania i zmienność przepisów prawnych oraz prawo pracy. Zdaniem autorów raportu, polska gospodarka obecnie dochodzi do pewnej regulacyjnej bariery — zwłaszcza w obszarach, gdzie pomimo podejmowanych zmian nie widać wyraźnego polepszenia sytuacji. W najbliższych latach w zakresie podatków, sądownictwa czy swobody działalności gospodarczej konieczne będą zatem kompleksowe zmiany systemowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane