Przekształcenie w SKA bez podatku VAT

opublikowano: 18-10-2012, 00:00

Spółka handlowa osobowa przekształcona ze spółki kapitałowej nie jest wolna od zobowiązań podatkowych swojej poprzedniczki.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.).

Obie są zaliczone do spółek handlowych, chociaż pierwsza z nich jest spółką kapitałową, a druga osobową. Żadna z nich nie ma prawa do przekształcenia, jeżeli znajduje się w likwidacji i rozpoczęła podział majątku. Nie może tego zrobić także spółka w upadłości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wymienia te przeciwwskazania w interpretacji indywidualnej wydanej podatnikowi, który postanowił zmienić formę prowadzenia działalności ze spółki z o.o. w SKA (sygn. IPTPP4/443-469/12-2/ BM). Istotę wniosku o wydanie stanowiska przez organ podatkowy stanowią konsekwencje podatkowe przekształcenia. Głównie chodzi o to, czy od takiego przedsięwzięcia należy zapłacić podatek od towarów i usług (VAT). Podatnik uważa, że nie. Dyrektor łódzkiej Izby to potwierdza.

Ani dostawa, ani usługa

Przekształcenie jest uznawane za zmianę formy prawnej przy zachowaniu podmiotowości prawnej. Nie jest to jednak czynność, która mieści się w definicji opodatkowania VAT. Podlega mu odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Dyrektor wyjaśnia też, że w przypadku usługi druga strona (wierzyciel/nabywca) musi być bezpośrednim jej beneficjentem i że musi jej odpowiadać świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Oba te warunki powinny być spełnione łącznie, aby usługa podlegała VAT.

I jeszcze dodaje, że dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą objętą tym podatkiem. Przekształcenia spółki z o.o. w SKA nie należy traktować ani jako odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług. To oznacza, że obowiązek podatkowy w VAT nie powstaje. Spółka przekształcona staje się natomiast sukcesorem prawnym i podatkowym spółki przekształcanej. Regulują to art. 93-93e ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nimi osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej czy spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Tę zasadę należy stosować także do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, spółki kapitałowej, a także spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Sukcesja podatkowa

W rozpatrywanej sprawie osoba prawna przekształca się w spółkę osobową. Nie oznacza to, że powstały w ten sposób podmiot jest wolny od zobowiązań przekształconego przedsiębiorstwa. Dyrektor IS podkreśla, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym.

Odwołując się do art. 93a par. 1 i 2 ordynacji, podkreśla, że osobowa spółka handlowa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki przekształconej spółki kapitałowej. Jest ona traktowana jako kontynuator swojego poprzednika i w związku z tym przechodzą na nią wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu