Raport rzetelnie ocenia polską gospodarkę

Zbigniew Niemczycki
06-04-2000, 00:00

Zbigniew Niemczycki: Raport rzetelnie ocenia polską gospodarkę

REFORMY I BARIERY: Nie ma przesłanek społecznych, aby tempo rozwoju gospodarczego w Polsce miało ulec spowolnieniu — uważa Zbigniew Niemczycki. fot. Grzegorz Kawecki

Polska Rada Biznesu, jako stowarzyszenie przedsiębiorców reprezentujących firmy o najpoważniejszym kapitale i pozycji ekonomicznej, utożsamia szanse rozwoju Polski ze swobodą działalności gospodarczej i umocnieniem gospodarki rynkowej. Nie jest więc wynikiem przypadku, iż to właśnie PRB uznana została za partnera przez analityków ekonomicznych o najwyższej światowej renomie, gdy w ubiegłym tygodniu przedstawiali oni polskim ekonomistom, działaczom gospodarczym i politykom raport McKinsey Company o uwarunkowaniach rozwoju naszej gospodarki. Prezentacja raportu i dyskusja nad jego tezami odbyły się właśnie pod egidą i w siedzibie PRB.

RAPORT opiera się na ocenach dotyczących kilku wybranych dziedzin gospodarki. Jego generalnie optymistyczne wnioski wynikają ze szczegółowej analizy dwóch kluczowych branż — handlu detalicznego artykułami niespożywczymi i budownictwa mieszkaniowego — uzupełnionej diagnozą stanu rolnictwa oraz przemysłu wytwórczego. Wynika z nich, że nie ma przesłanek społecznych, aby tempo rozwoju gospodarczego w Polsce miało ulec spowolnieniu. Raport wskazuje na bariery wzrostu produkcji i efektywności, ale określa też obszary i ramy reform, które umożliwią usunięcie tych barier. Mówi również, jak uczyć się na błędach innych krajów europejskich.

WEDŁUG McKinsey Company, utrzymanie 6-procentowego tempa wzrostu PKB leży w możliwościach polskiej gospodarki. Niezbędne jest jednak stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług, ponieważ do roku 2005 zatrudnienie w przemyśle będzie corocznie spadać o 4 proc., podczas gdy w ubiegłych latach zmniejszało się jedynie o 1 proc. Z porównania z krajami o podobnym wskaźniku PKB na mieszkańca wynika, że Polskę charakteryzuje stosunkowo wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie i przemyśle wytwórczym. Analiza światowego rynku wskazuje, że w miarę rozwoju gospodarczego liczba zatrudnionych w obu tych dziedzinach ulega ograniczeniu, zwiększa się natomiast w usługach. Zwrot gospodarki w kierunku usług rozpoczął się także w Polsce — jego umocnienie pomoże ograniczyć bezrobocie.

ANALIZA dwóch największych sektorów usług dowodzi, że Polska pozostaje jeszcze w tyle za krajami o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej. Produkcja w polskim budownictwie mieszkaniowym (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) ciągle nie jest wyższa niż 20 proc. wskaźnika osiąganego obecnie w USA i stanowi tylko 65 proc. wskaźnika rejestrowanego na Węgrzech. Jeszcze większa odległość dzieli nas od innych krajów w handlu detalicznym — wartość dodana w tej dziedzinie to (znów w przeliczeniu na mieszkańca) tylko 10 proc. wskaźnika odnotowywanego w USA. Również porównanie z krajami Unii Europejskiej wskazuje, że w obu tych segmentach znacznie niższe są u nas zarówno zatrudnienie jak i wydajność, gdyż większość polskich przedsiębiorstw tych branż to małe firmy budowlane o niedomagającej organizacji oraz sklepy branżowe.

AUTORZY raportu McKinsey Company przekonują, że usunięcie barier wymaga urynkowienia czynszów i podwyższenia podatków od nieruchomości. Zaowocowałoby to w ciągu pięciu lat 25-procentowym wzrostem wartości dodanej w handlu i aż 300-procentowym w budownictwie, zaś liczba oddawanych mieszkań wzrastałaby o 10 proc. rocznie. Liczba miejsc pracy zwiększyłaby się do 2005 r. o 60 proc. w budownictwie i o 200 proc. w handlu detalicznym. PRB uważa więc, że wnioski raportu powinny stać się inspiracją przy formułowaniu polskiej strategii rozwoju ekonomicznego.

Zbigniew Niemczycki jest prezesem Polskiej Rady Biznesu, prezydentem Curtis International Ltd.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Niemczycki

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Raport rzetelnie ocenia polską gospodarkę