Realizacja polityki ekologicznej ma do 2014 r. kosztować 128,7 mld zł

opublikowano: 18-01-2007, 21:31

Na inwestycje ekologiczne potrzeba będzie w tym czasie 125,3 mld zł.

Łączny koszt realizacji zadań wynikających z realizacji polityki ekologicznej w latach 2007-2014 to 128,7 mld zł - wynika z opublikowanej w czwartek na stronach internetowych ministerstwa środowiska "Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r."

Na inwestycje ekologiczne potrzeba będzie w tym czasie 125,3 mld zł. Wydatki przewidywane na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2007-2014 są niewielkie a ich poziom nie przekroczy 2,8 proc. wydatków planowanych na inwestycje.

Jak uzasadnia resort środowiska, wysokie koszty inwestycyjne wynikają głównie z zobowiązań, jakie Polska zawarła w Traktacie Akcesyjnym.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że do realizacji założonych celów konieczny będzie znaczny wzrost nakładów na ochronę środowiska. Według GUS, średnioroczne nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w latach 2001-2004 wynosiły od 6,5 mld zł do 7,5 mld zł.

Niższy ostatnio poziom finansowania inwestycji proekologicznych wynikał - zdaniem autorów raportu - z odsunięcia w czasie realizacji tych zadań do momentu, aż będą dostępne środki z funduszy UE.

"Wydaje się jednak, że to niekorzystne zjawisko uległo zatrzymaniu, gdyż wielkość nakładów na ochronę środowiska zaczyna w ostatnim okresie stopniowo wzrastać" - czytamy w dokumencie.

Ministerstwo podkreśla, że podstawowym źródłem finansowania ochrony środowiska w nadchodzących latach będą środki własne inwestorów. Dotyczy to przedsiębiorstw prywatnych, ale także podmiotów komunalnych i samorządów lokalnych, na których spoczywa obowiązek wdrożenia wymagań wspólnotowych, m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej.

Ze względu na ograniczoną wielkość wsparcia z funduszy UE i z krajowych środków publicznych, niezbędne będzie stosowanie dodatkowo innych instrumentów, w tym szersze niż w obecnie wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu działań ochrony środowiska w sektorze komunalnym.

Jak wynika z informacji ministerstwa środowiska, potrzeba aktualizacji polityki ekologicznej państwa wynika z faktu uzyskania przez Polskę członkostwa w UE. Nadrzędnym celem tej polityki w latach 2007-2010 ma być zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i stworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z dokumentu wynika także, że konieczne jest wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska, ochroną dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. (DI, PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane