Regionalne atuty zachęcą do wypoczynku

Materiał Partnera
opublikowano: 15-08-2016, 22:00

Niektóre regiony postawiły na inteligentne specjalizacje, dzięki którym rozwiną ofertę letniego wypoczynku i spędzania wolnego czasu

Każde województwo w perspektywie 2014- -2020 wyłania tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (RIS). To mocne strony i obszary, w których regiony mają największy potencjał do konkurowania na międzynarodowych rynkach. Specjalizacją może być jeden sektor, technologia lub dziedzina nauki — ale także kilka połączonych branż. Każdy region wybrał kilka takich mocnych stron — i na projekty z nimi związane przeznaczy znaczną część dofinansowania otrzymanego z UE. Warto pamiętać o tym, że przedsięwzięcia wpisujące się w IS będą preferowane w dotacyjnych konkursach. Wśród inteligentnych specjalizacji wybieranych przez województwa można wyróżnić grupę takich, które dotyczą aktywności związanych ze spędzaniem wolnego czasu i letnim wypoczynkiem. Poniżej przykłady takich regionalnych wyborów.

Małopolska: czas wolny

Małopolska postawiła na „Przemysły kreatywne i czasu wolnego”. Pod tym terminem kryje się szerokie spektrum działań: od projektów kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych po tworzenie produktow artystycznych. Specjalizacja obejmuje technologie z czterech dziedzin: przemysłów kreatywnych, projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych i oprogramowania oraz przemysłów czasu wolnego. Jeśli chodzi o ten ostatni obszar — na finansowe wsparcie mogą liczyć projekty zakładające m.in. innowacje związane z rekreacją i czasem wolnym. To przedsięwzięcia dotyczące np. promocji zdrowia, w szczególności poprzez rozpowszechnianie różnych form turystyki aktywnej i prawidłowego żywienia. W grę wchodzą także projekty, których efektem będzie wzmocnienie współpracy firm turystycznych, głównie w miejscowościach uzdrowiskowych, gdzie tak mocny nacisk kładzie się na profilaktykę zdrowotną, a także promowanie aktywnego stylu życia. Szanse mają również koncepcje polegające na tworzeniu platform i narzędzi komercjalizacji usług uzdrowiskowych. Jeśli przedsiębiorca chce stworzyć zdrowotne programy wellness, które nie tylko promują zdrowe nawyki, ale też pomogą ograniczyć u uczestników np. występowanie chorób cywilizacyjnych — ta specjalizacja daje mu możliwość uzyskania funduszy. Podobnie jest z projektami zakładającymi tworzenie narzędzi z obszaru nowych technologii służących promocji i komercjalizacji oferty regionalnej.

Kujawskie dziedzictwo

Jedną ze specjalizacji, jaką wybrało województwo kujawsko-pomorskie, jest „Dziedzictwo kulturowe, sztuka i przemysły kreatywne”. Jej potencjał bazuje na regionalnych walorach z obszaru kultury i sztuki. W systemie gospodarczym regionu ta specjalizacja ma być podstawą do rozwoju tzw. przemysłów kreatywnych i kulturowych. Wdrażana będzie w powiązaniu ze specjalizacją w dziedzinie przetwarzania informacji, multimediów, programowania i ICT. Główny cel? Aktywizacja regionalnej gospodarki w dziedzinachkultury i kreatywności oraz wykorzystanie obecnego kapitału intelektualnego. Kluczem do sukcesu ma być rozwój innowacyjnych firm MSP oraz ich współpraca sieciowa z instytucjami kultury i sztuki. Przedsiębiorcy powinni podejmować nowatorskie, niekonwencjonalne projekty bazujące na dziedzictwie kulturowym, sztuce i historii regionu lub odwołujące się do nich. Co istotne, ważnym atutem tej specjalizacji jest silne zaplecze naukowe wspierające biznes (m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Klaster Przemysłów Kreatywnych oraz fundacje i stowarzyszenia zajmujące się kreowaniem kultury i sztuki). Wspieranie tej specjalizacji ma przynieść m.in. wzmocnienie regionalnych marek i tradycji przez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych i umiędzynarodowienie firm działających w obszarze tej RIS. To również szansa na rozwój innowacyjnej turystyki i rekreacji ściśle połączonych z turystyką medyczną. Chodzi o to, aby adaptować stare budowle na nowoczesne i innowacyjne ośrodki rekreacji i rehabilitacji.

Ekonomia wody

Województwo warmińsko-mazurskie chce się rozwijać w oparciu o „Ekonomię wody” — to jedna z czterech RIS wyłonionych przez region. Warmia i Mazury mają największe w Polsce zasoby wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka i szereg rodzajów działalności z dużym potencjałem innowacyjnym. Region jest znany z produkcji jachtów, łodzi, a także usług związanych z tą branżą. Istotnym czynnikiem rozwoju specjalizacji jest silna pozycja zaplecza naukowego w obszarze produkcji żywności. Pożądana będzie jednak współpraca naukowców z producentami maszyn i urządzeń. Specjalizacja obejmuje wiele dziedzin, m.in. zakwaterowanie i odnowę biologiczną (temu będą służyły hotele, obiekty spa i wellness, parki wodne, aquasfery i uzdrowiska) oraz transport wodny (m.in. rejsy pasażerskie). Ważne miejsce zajmować będą aktywności związane ze sportami wodnymi. W planach jest dalszy rozwój imprez sportowych, szkół nauki pływania i szkoleń żeglarskich. Do tego dochodzi nauka m.in. windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, ślizgów na bojerach oraz czartery jachtów i łodzi.

Turystyka nad morzem...

Wśród pięciu specjalizacji wybranych przez woj. zachodniopomorskie znalazła się „Turystyka i zdrowie (zasoby przyrodnicze i dorobek kulturowy regionu)”. Chodzi o różne rodzaje turystyki zdrowotnej — a więc np. turystykę uzdrowiskową, która ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia i leczenie różnego rodzaju schorzeń, a także turystykę medyczną (podróże do określonego kraju w celu skorzystania z jego opieki medycznej). Kolejną opcją jest turystyka spa & wellness, czyli wyjazdy do specjalnych ośrodków mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Warto zauważyć, że Pomorze Zachodnie to jeden z najbardziej zróżnicowanych turystycznie regionów w Polsce. Turystów przyciągają liczne ośrodki lecznicze i wypoczynkowe w Szczecinie i w pasie nadmorskim, jak też znane uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju czy Dąbkach. Duże znaczenie ma też sieć ośrodków spa, która jest znakiem rozpoznawczym nadmorskiej części województwa.

...i w Świętokrzyskiem

M.in. na „Turystykę zdrowotną i prozdrowotną” postawiło woj. świętokrzyskie. Chodzi o turystykę medyczną, uzdrowiskową, spa i wellness oraz zdrowotną w agroturystyce. Nie jest to katalog zamknięty — w ramach RIS mogą pojawić się profile lecznicze, usługi itp. wynikające z nowych potrzeb medycznych. Specjalizacja zakłada też m.in. możliwość wykorzystania telemedycyny w procesie leczenia i terapiach uzupełniających. Na uwagę zasługują cieszące się coraz większym zainteresowaniem centra turystyki zdrowotnej w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, które są bogate w wody siarczkowe unikalne w skali całej Europy. Silną stroną sektora turystyki prozdrowotnej w świętokrzyskim jest liczba istniejących miejsc wypoczynkowych, szpitali, jakość środowiska naturalnego, a także rozpoznawalność regionalnych uzdrowisk. Dodatkowo coraz więcej jest prywatnych inwestycji w infrastrukturę potrzebną dla rozwoju tej branży. Dlaczego inteligentne specjalizacje są tak ważne dla przedsiębiorców? Bo wniosek złożony przez firmę w ramach inwestycji w badania i innowacje będzie oceniany pod kątem zgodności z RIS. Ocenę pozytywną uzyska ten, w ramach którego przedsiębiorca wykaże, że działania i infrastruktura planowane w ramach projektu wpisują się w RIS. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie oceną negatywną i odrzuceniem wniosku. Jest też druga możliwość — wpisywanie się projektu w specjalizację nie będzie konieczne, ale spełniając to kryterium, przedsięwzięcie będzie premiowane, np. otrzyma dodatkowe punkty. Taka procedura punktowa ma zastosowanie m.in. w przypadku rozbudowy przedsiębiorstwa, która prowadzi do wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług. Niezależnie od opcji — RIS będą ważne dla wszystkich, którzy planują starania o dotacje UE.

Lista wciąż otwarta

Trzeba pamiętać o tym, że dotychczasowy wybór inteligentnych specjalizacji w regionach nie musi być ostateczny. One wciąż są definiowane. Gdy w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się w regionie nowa perspektywiczna dziedzina, będzie można dołączyć ją do obecnych RIS. O tym będą decydować władze regionów razem z przedsiębiorcami. Wiele zależy od kierunków, w których rozwinie się przemysł w poszczególnych województwach.

Zapraszamy do obejrzenia wideowywiadu z dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Panem Mariuszem Frankowskim www.funduszeunijne.pb.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane