Regulamin płac trzeba negocjować

Jolanta Chwieduk
opublikowano: 05-09-2005, 00:00

W naszej firmie obowiązuje regulamin wynagradzania i zamierzamy wprowadzić do niego zmiany. Niestety, na niektóre nowe postanowienia związki zawodowe nie chcą się zgodzić. Czy pracodawca może sam zdecydować o zmianie regulaminu?

- Zgodnie z art. 772 § 4 kodeksu pracy (k.p.), regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli jednak w firmie działa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgadnić z nią jego treść. Oznacza to, że wprowadzone postanowienia regulaminu, na które organizacja związkowa nie wyraziła zgody, nie będą miały mocy obowiązującej. Dopiero po uzgodnieniu tych zmian możliwe jest ogłoszenie regulaminu w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. na tablicy ogłoszeń, przez zamieszczenie w intranecie). Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników (art. 772 § 6 k.p.).

Warto jednak pamiętać, że jeśli związkowcy nie wyrażą swojego stanowiska w uzgodnionym z pracodawcą terminie, zmiany w regulaminie może wprowadzić on sam (art. 1042 § 2).

Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, stosuje się art. 30 ust. 5 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (DzU2001/79/854 ze zm.). W myśl tego przepisu, jeżeli organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a k.p. (ponadzakładowa jednostka związkowa lub związek zrzeszający ponad 10 proc. załogi) nie przedstawią wspólnego stanowiska w ciągu 30 dni, decyzje podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu ich odrębnych opinii. Jednak jeśli organizacje związkowe wyrażą wspólne negatywne stanowisko, to regulamin wynagradzania nie może być przez pracodawcę zmieniony.

Pracownik domaga się wypłaty premii miesięcznej, uważając, że spełnił warunki określone w regulaminie wynagradzania. Pracodawca odmawia jednak wypłaty, twierdząc, że premia jest uznaniowa. Kto ma rację?

- Dla rozstrzygnięcia tej sprawy konieczne jest ustalenie, czy zapisana w regulaminie premia ma charakter regulaminowy, czy uznaniowy. W przypadku premii regulaminowej pracodawca określa kryteria jej przyznawania, tj. komu, kiedy i w jakich okolicznościach ona przysługuje. Prawo pracownika do premii powstaje w razie spełnienia warunków premiowania przewidzianych w regulaminie.

Natomiast przyznanie premii uznaniowej (nagrody) zależy wyłącznie od pracodawcy. Uznaniowy charakter premii polega na tym, że zarówno jej uruchomienie, jak i ustalenie konkretnych kryteriów oraz wysokości nie jest określone w żaden wiążący sposób, który mógłby podlegać kontroli sądowej. Dopiero przyznanie takiej premii jest oświadczeniem woli pracodawcy warunkującym powstanie do niej prawa.

Jolanta Chwieduk, radca prawny z kancelarii Głuchowski Jedliński Rodziewicz Zwara & Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jolanta Chwieduk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu