Ropczyce <ROPC.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości.

05-09-2003, 16:41

Ropczyce <ROPC.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości. NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI.
Raport bieżący nr 30/2003
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2003 r. powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków umowy przyrzeczenia zawartej w dniu 23.01.2003 r. pomiędzy emitentem a Centralą Techniczno-Handlową "Forem"
Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Imieli 14, dotyczącej zakupu 624 396 akcji spółki Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Chrzanowie, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia nr KRS 0000140298. Przeniesienie prawa własności w/w akcji zostanie dokonane po podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży i przeniesieniu papierów wartościowych na rachunek nabywającego w terminie do 30 września 2003 r. Nabyte akcje stanowią 60% kapitału zakładowego spółki Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
w Chrzanowie. Cena nabycia wyniosła 2,40 złotego za jedną akcję. Nabyte Akcje nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym. Osoba zarządzającą w spółce sprzedającej jest członkiem Rady Nadzorczej emitenta od dnia 05 sierpnia 2003 r.
Przedmiotem działalności Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. jest:
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 24.66.Z);
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych (PKD 26.25.Z);
- produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26.26.Z);
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);
- badania i analizy techniczne (PKD 70.30.Z).
Objęte przez ZM "ROPCZYCE" S.A. udziały stanowią ponad 20 % kapitału zakładowego Spółki Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Inwestycja ta ma dla ZM "ROPCZYCE" S.A. charakter długoterminowy, a przesłanki jej podjęcia związane są z uwarunkowaniami makroekonomicznymi i procesami konsolidacji zachodzącymi w gospodarce. Dzięki tej inwestycji zamierza się uzyskać zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów emitenta oraz zoptymalizowanie kosztów produkcji dzięki alokacji niektórych obszarów działalności. Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych emitenta.
Data sporządzenia raportu: 05-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Ropczyce &lt;ROPC.WA&gt; Nabycie aktywów o znacznej wartości.