Rośnie liczba mediacji w sprawach gospodarczych

  • PAP
opublikowano: 25-10-2019, 16:25

W sprawach gospodarczych i cywilnych w 2018 r. odbyło się ok. 13,5 tys. mediacji, podczas gdy jeszcze w 2006 r., czyli rok po wprowadzeniu mediacji do Kodeksu postępowania cywilnego, było ich ok. 750 – wskazał w piątek wiceszef MPiT Marek Niedużak.

Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich mediacje, które gwarantują realną oszczędność czasu i pieniędzy. Już od kilku lat MPiT tworzy przepisy, które mają zachęcić i ułatwić przedsiębiorcom dostęp do tej formy rozwiązywania sporów.

"W naszych pracach koncentrujemy się na trzech obszarach: sprawach cywilnych, gospodarczych, a także administracyjnych. Szczególną wagę przywiązujemy do tych projektów legislacyjnych, które mogą wpływać na zmianę postaw i działań organów administracji publicznej oraz poprawić ich relacje z otoczeniem biznesowym/przedsiębiorcami" – podkreśla, cytowany w piątkowym komunikacie, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak.

Jak podkreślił resort, mediacja umożliwia szybsze zakończenie danej sprawy i zwiększa szanse na uniknięcie postępowania odwoławczego lub przed sądem. Jej koszt jest niższy niż koszt prowadzenia postępowań w kolejnych instancjach. "Zaletami mediacji są także: brak zbędnych formalności, możliwość zachowania poufności oraz usprawnienie komunikacji między organem a obywatelami. Często polubowne wypracowanie rozwiązania umożliwia także skonfliktowanym stronom kontynuowanie współpracy biznesowej" - zaznaczono.

"Już teraz widać pozytywne efekty działania ustawy. W zeszłym roku łącznie w sprawach cywilnych i gospodarczych odbyło się ok. 13,5 tys. mediacji, podczas gdy jeszcze w 2006 r., czyli rok po wprowadzeniu mediacji do Kodeksu postępowania cywilnego, było ich zaledwie ok. 750" – powiedział Niedużak.

MPiT przypomniało, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Znajduje się w niej szereg uprawnień proceduralnych i organizacyjnych dotyczących prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz "bodźców ekonomicznych dla stron, a także system kwalifikacji mediatorów stałych oraz skrócenia postępowań arbitrażowych".

Działaniem na rzecz upowszechnienia mediacji i ugód była też nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz wprowadzenie pozytywnych przesłanek zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych. "W myśl nowych przepisów od 1 czerwca 2017 r. w przypadku sporu o należności cywilnoprawne, jednostki sektora finansów publicznych powinny dokonywać oceny skutków zawarcia ugody (art. 54a). W ocenie uwzględnia się prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego, biorąc pod uwagę zasadność spornych żądań, możliwość ich zaspokojenia oraz przewidywany czas trwania postępowania oraz jego koszty" - czytamy. W ciągu pierwszego roku obowiązywania liczba ugód zawieranych przy udziale PGRP podwoiła się - zaznaczył MPiT.

Poszerzenie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców m.in. o organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej zakłada projekt noweli ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców autorstwa resortu przedsiębiorczości i technologii.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu usprawnienie funkcjonowania Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz usunięcie luk prawnych pojawiających się w przepisach w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Tam, gdzie widzimy przestrzeń do zawarcia ugody, tam podejmujemy próbę mediacji. Mam jednak świadomość, jak trudno się na nią zdecydować. Szczególnie wtedy, gdy brakuje wytyczonych dróg, ustalonej praktyki czy też wzorców, na których można byłoby się oprzeć. Z drugiej strony zawarta ugoda, czyli pozytywny rezultat negocjacji, to dowód na to, że warto próbować" – podsumował Niedużak. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy