Rozliczanie PIT-ów pracowników

Bogusław Wolniewicz
31-01-2006, 00:00

Nasza spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie sportu i rekreacji, ma własny fitness klub. W 2005 r. sprzedawaliśmy karnety naszym pracownikom po promocyjnej cenie — za połowę tego, co płaci klient z zewnątrz. Czy ta różnica będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PIT?

- Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) wartość pieniężną świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2b tej ustawy. Przepis ten mówi, że przy częściowo odpłatnych świadczeniach przychodem podatnika jest różnica między ich wartością, ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Stosownie zaś do art. 11 ust. 2a pkt 1 tej ustawy, jeśli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, to wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców. I tak jest w państwa przypadku.

Jeśli zatem państwa pracownik — tylko z racji statusu pracownika — zapłacił za karnet mniej niż klient, to różnica między ceną ustaloną dla klienta a zapłaconą przez pracownika jest świadczeniem częściowo odpłatnym i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu spółka powinna wykazywać w rozliczeniach podatkowych pracowników i w rozliczeniu rocznym.

Jako firma budowlana zatrudniamy pracowników na umowę o pracę. Zgodnie z regulaminem pracy spółki, osobom pracującym na prowadzonych przez nas budowach przysługuje jeden posiłek dziennie na koszt firmy. Czy w związku z wydanymi robotnikom posiłkami osiągają oni przychód podlegający opodatkowaniu PIT-em?

- Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku „wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU z 1996 r. nr 60 poz. 279), wydane na podstawie art. 232 kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), w par. 3 ust. 1 pkt 1 stanowi, że pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet.

Rozumiem, że skoro regulamin pracy stanowi, iż pracownikom na budowach przysługują posiłki regeneracyjne (jeden dziennie w czasie godzin pracy), to praca tych osób spełnia warunki określone w rozporządzeniu (co może być przedmiotem kontroli). Jeśli te warunki są spełnione, to posiłki należy uznać za świadczenia rzeczowe przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bhp, które korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy. Nie trzeba zatem wykazywać dochodu z tego tytułu w rozliczeniach podatkowych pracowników.

Bogusław Wolniewicz, radca prawny, doradca podatkowy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogusław Wolniewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Rozliczanie PIT-ów pracowników