RUR: mała rewolucja w kursach i szkoleniach

opublikowano: 22-06-2015, 00:00

Fundusze UE: W nowej perspektywie uczestnicy szkoleń będą mieli większy niż do tej pory wybór zajęć.

Instytucje szkoleniowe będą musiały dostosować programy kursów do ich potrzeb

W latach 2007-13 zdobywanie nowych kwalifikacji wspierał głównie Program Kapitał Ludzki. Teraz jego zadania będą kontynuowane przez Program Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) oraz Programy Regionalne (RPO). Jaki będzie podział ról? Regiony będą zarządzały większością funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego i sfinansują z nich przedsięwzięcia skierowane do konkretnych osób i grup.

Natomiast PO WER wesprze reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, edukacja czy przystosowanie firm i pracowników do zmian w gospodarce. Jedną z najważniejszych nowości nowej perspektywy jest powstanie nowego systemu szkoleń i zdobywania kwalifikacji. To Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), który będzie oparty na tzw. modelu popytowym.

Czym różni się od poprzedniego systemu? Otóż w poprzednich latach to instytucje szkoleniowe przygotowywały program kursów, występowały o dotacje i szukały chętnych firm do udziału w zajęciach. Natomiast teraz potrzeba będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe będą musiały się do niej dostosować. Za wdrożenie i zarządzanie RUR odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Decyduje uczestnik

Według nowej koncepcji to przedsiębiorca lub inna osoba korzystająca z kursu powinna samodzielnie decydować, jaki rodzaj usługi rozwojowej jest dla niej optymalny. RUR to rodzaj platformy, za pośrednictwem której przedsiębiorcy będą mogli wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na zajęcia podwyższające kwalifikacje. Chodzi przede wszystkim o kursy i szkolenia, ale oprócz nich w ofercie znajdzie się też doradztwo, mentoring i coaching. RUR będzie więc miejscem, w którym firmy i ich pracownicy będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na rozwój ich kompetencji i umiejętności.

W nowym systemie każda osoba będzie miała dostęp do informacji o podmiotach świadczących tego rodzaju usługi. Dzięki temu każdy zainteresowany w prosty i szybki sposób wyszuka ofertę dopasowaną do siebie. To oznacza, że zostanie znacznie ograniczona rola dotychczasowych pośredników wsparcia, czyli instytucji edukacyjnych i firm szkoleniowych. Ich zadaniem będzie głównie świadczenie usług rozwojowych. Nowy rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe — zarówno współfinansowaneze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (np. przedsiębiorców). Jeśli chodzi o usługi komercyjne, ich zamieszczanie jest dobrowolne i będzie miało charakter promocyjny. Zupełnie inaczej jest w przypadku usług, na które przedsiębiorca będzie mógł dostać refundację — one muszą znaleźć się w RUR. Planuje się także wyłonienie podmiotów, które będą świadczyły usługi na rzecz firm z sektora MSP. Pomogą one w przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i przygotowaniu planu szkoleń szytych na miarę. Co istotne, taka usługa też ma być objęta współfinansowaniem z funduszy EFS.

Warunki do spełnienia

Znalezienie się w rejestrze nie będzie proste. Instytucje szkoleniowe i edukacyjne zainteresowane świadczeniem usług rozwojowych, na które przedsiębiorcy lub osoby indywidualne mogą pozyskać fundusze z EFS, zostaną poddane wcześniejszej weryfikacji pod kątem posiadanego potencjału, doświadczenia i kompetencji. Co będzie brane pod uwagę? Ciekawe są tzw. kryteria wiarygodności oceniane według skali punktowej. Instytucja szkoleniowa będzie mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów, przy czym — aby pozytywnie przejść weryfikację wiarygodności — wystarczy łącznie 45 punktów z wszystkich kryteriów.

A oceniane będzie m.in. doświadczenie rynkowe w realizacji usług rozwojowych (maksymalnie 20 pkt.), opinie klientów instytucjonalnych (30 pkt.) i doświadczenie kadry świadczącej usługi (30 pkt.). Weryfikację przeprowadzą zewnętrzni audytorzy.

Natomiast gdy instytucja szkoleniowa zamierza świadczyć usługi bez dofinansowania z EFS, wystarczy, że zarejestruje się i przedstawi szereg oświadczeń, np. że nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych i że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa dotyczące m.in. działalności gospodarczej. Szczegółowy opis kryteriów i zasad uzyskania wpisu do RUR został przedstawiony w tzw. Karcie Podmiotu.

Dofinansowanie na kurs

Przedsiębiorcy i inni uczestnicy szkoleń dostaną dofinansowanie na udział w kursach i korzystanie z usług. W jaki sposób będzie odbywało się przekazywanie tych dotacji i zarządzanie nimi? To będzie uzależnione od województwa. Jednak już teraz możemy dwa najbardziej prawdopodobne modele. Pierwszy to tzw. bony edukacyjne. W tej opcji instytucja zarządzająca unijnymi funduszami w regionie określi przedział wartości takiego bonu dla firmy oraz np. minimalną wartość usługi i termin ważności bonu. Przedsiębiorca, który otrzyma bon, będzie mógł go zrealizować u dostawcy usług szkoleniowych wpisanym do RUR. Drugi model to refundacja poniesionych wydatków. W takim przypadku instytucja zarządzająca funduszami UE w województwie określi kwotę przypadającą na firmę lub pracownika na określony rok. Przedsiębiorca otrzyma część poniesionych wydatków po zakupie usługi od dostawcy zarejestrowanego w RUR.

Jak korzystać

Rejestr będzie ogólnodostępny, a przeglądanie informacji na temat poszczególnych usług oferujących je podmiotów — bezpłatne. Jeśli jednak użytkownik RUR będzie chciał zgłosić się do udziału w wybranych zajęciach, konieczne będzie założenie indywidualnego konta aktywowanego poprzez link przekazany na adres e-mailowy. Dotyczy to zarówno uczestników indywidualnych, jak i osób reprezentujących firmę lub instytucję. Każda osoba, która zgłosi się do udziału w usłudze, zostanie oznaczona jako jej uczestnik. W przypadku usług, na które można pozyskać dofinansowanie, trzeba będzie uzupełnić swoje dane o zakres zgodny z wymogami sprawozdawczymi Unii Europejskiej. Co w sytuacji, gdy w RUR nie znajdziemy usługi odpowiadającej na nasze potrzeby? W ramach tzw. giełdy usług każdy będzie mógł umieścić informację o tym, jakich zajęć szuka — z prośbą o kontakt ze strony podmiotów, które mogą przygotować usługę o takich parametrach.

Wystaw notę

Nowością będzie możliwość oceniania przez użytkowników wszystkich istniejących w bazie usług szkoleniowych. W przypadku usług, na których realizację pozyskano fundusze EFS, taka ocena będzie dla uczestnika obowiązkowa. Aby jej dokonać, wystarczy wypełnić ankietę przesłaną po zakończeniu usługi. Linki do ankiety będą wysyłane na adresy lub numery telefonów podane przez uczestników.

Obowiązywać będzie jeden wzór ankiety dla wszystkich rodzajów usług, co pozwoli na łatwiejsze generowanie wyników zbiorczych. Użytkownik RUR będzie mógł dostać bardziej szczegółowe informacje na temat oceny usług wcześniej zorganizowanych przez podmiot, z którego wsparcia będzie korzystał. Do wglądu będą statystyki pogrupowane wg wyniku oceny i grup oceniających. RUR zajmie miejsce największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych dostępnej na stronie www.inwestycjawkadry.pl. Od lutego 2010 r. do tej pory skorzystało z niej ok. 7 mln użytkowników, a prawie 250 tys. przy jej pomocy zapisało się na szkolenia. Ta baza będzie aktywna do momentu wprowadzenia Rejestru Usług Rozwojowych.

SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ: RUR będzie pełen różnych form podwyższania kwalifikacji. Chodzi przede wszystkim o kursy i szkolenia, ale oprócz nich w ofercie znajdzie się doradztwo, mentoring i coaching. [FOT. ISTOCK]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu