Rynkowi giganci ograniczają emisję

Partnerem publikacji jest CHEP
opublikowano: 23-11-2021, 16:45
aktualizacja: 24-11-2021, 14:17

Zrównoważony rozwój stał się integralną częścią biznesowej strategii największych firm. Pierwsi uczestnicy inicjatywy Lean & Green w Polsce opowiadają o współpracy w ramach programu zrzeszającego członków łańcuchów dostaw na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Z myślą o środowisku:Program Lean & Green służy budowaniu platformy współpracy pozwalającej analizować i nagradzać działania proekologiczne członków inicjatywy na podstawie usystematyzowanych i przejrzystych kryteriów.
Z myślą o środowisku:Program Lean & Green służy budowaniu platformy współpracy pozwalającej analizować i nagradzać działania proekologiczne członków inicjatywy na podstawie usystematyzowanych i przejrzystych kryteriów.

Rynkowi giganci jednoczą się wokół niskoemisyjnej logistyki

Koncepcje zrównoważonego rozwoju to już nie tylko nośny trend, lecz integralna część biznesowej strategii z wymiernymi korzyściami dla największych graczy na rynku. Biedronka, Unilever oraz firma CHEP jako pierwsi uczestnicy inicjatywy Lean & Green w Polsce opowiadają o przebiegu swojej rocznej współpracy w ramach programu zrzeszającego uczestników łańcuchów dostaw na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Łańcuchy dostaw stają się dziś języczkiem u wagi w kontekście dyskusji o zrównoważonym rozwoju. Jaką rolę odgrywa tu inicjatywa Lean & Green i współpraca na polu operacji logistycznych?

Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalna na Polskę i kraje bałtyckie, CHEP: Przyszłość zrównoważonej logistyki musi się opierać na współpracy. Po pierwsze, wymaga tego skala oddziaływania branży jako całości (transport w Polsce jest odpowiedzialny za ponad 15 proc. ogółu emisji CO2 do atmosfery). Po drugie, wynika to z samej natury sektora, ponieważ sieci dystrybucyjne to układ naczyń połączonych, na który składają się skomplikowane zależności między różnymi podmiotami: producentami, przewoźnikami, sieciami detalicznymi czy firmami magazynowymi. Wobec takiej liczby punktów wzajemnego oddziaływania potrzebna jest kompleksowa, systemowa i przede wszystkim obiektywna analiza pozwalająca podejmować konkretne kroki na styku działalności kilku podmiotów. Taki też jest cel programu Lean & Green zrzeszającego ponad 600 firm w 14 krajach w Europie. Chodzi o to, by budować platformę współpracy, dokonywać oceny, analizować i nagradzać działania proekologiczne członków inicjatywy na podstawie usystematyzowanych i przejrzystych kryteriów.

W jaki sposób CHEP realizuje cele tego programu?

W ramach programu ustanowiliśmy cel ograniczenia emisji CO2 o 20 proc. do 2023 r. i skutecznie dążymy w tym kierunku. Z punktu widzenia naszego modelu biznesowego realizacja założeń Lean & Green przebiega głównie na polu dostawy i odbioru nośników. Nasz plan działań opiera się przede wszystkim na doskonaleniu łańcucha dostaw między partnerami w taki sposób, by stawał się on jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

Jednym z kluczowych elementów jest tutaj eliminacja „pustych przewozów” poprzez lepsze wypełnienie samochodów dostawczych, np. w ramach realizowania transportów współdzielonych przez kilka podmiotów. Ponadto domykając obieg naszych palet w zamknięte koła, stwarzamy możliwość, by ta sama ciężarówka wioząca do sieci handlowej zatowarowane nośniki odbierała jednocześnie puste palety i wracała z nimi do magazynu centralnego (tzw. backhauling). W sposób naturalny przekłada się to na redukcję emisji, zmniejszone zużycie paliwa i skracanie tras pokonywanych przez samochody dostawcze. Warto tutaj zaznaczyć, że funkcjonujemy w ten sposób od wielu lat, a program Lean & Green jest zwiększeniem skali naszych działań proekologicznych.

Czy doświadczenie CHEP jako światowego dostawcy rozwiązań dla logistyki jest tu czynnikiem determinującym? Jak przekłada się na skuteczne planowanie działań na rzecz redukcji CO2?

Działamy w Polsce od 21 lat, a z naszego systemu korzysta ponad 1000 przedsiębiorstw, w tym zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. Na krajowym rynku funkcjonuje w obiegu ponad 30 mln naszych palet, które odbieramy z ponad 10 tys. punktów dystrybucyjnych. Dzięki temu doświadczeniu dogłębnie zbadaliśmy potrzeby wszystkich uczestników łańcucha dostaw, producentów, dystrybutorów, firm transportowych czy retailerów. Działamy też w różnych segmentach rynkowych i przy rozmaitych konfiguracjach łańcuchów dostaw. Zgromadziliśmy tym samym odpowiednie dane, które pozwalają nam dokładnie analizować, szukać synergii oraz optymalizować procesy, również pod kątem wdrażania skutecznych rozwiązań proekologicznych.

Nie bez znaczenia są tu też doświadczenia z ograniczaniem śladu węglowego własnej działalności. Od 2021 r. jesteśmy oficjalnie firmą neutralną węglowo (zakres 1 i 2) wg protokołu Greenhouse gas (GHG). To znaczy, że jesteśmy w stanie zrekompensować emisje wynikające z użytkowania palet przez naszych klientów na drodze m.in. programów ponownego zalesienia czy inwestowania w odnawialne źródła energii. Zdobytą wiedzę planujemy wykorzystać, stawiając kolejny krok na polu redukcji emisji CO2. Do 2025 r. chcemy być w stanie budować regeneratywne łańcuchy dostaw, w ramach których nie tylko ograniczamy nasz ślad węglowy, ale będziemy pozytywnie oddziaływać na planetę i wnosić do środowiska oraz lokalnych społeczności wartość dodaną.

Jak wygląda współpraca CHEP z Biedronką i Unileverem w ramach programu Lean & Green?

Z Biedronką i Unileverem współpracujemy już wiele lat, ale punktem wyjścia dla wspólnych działań w programie Lean & Green było analityczne spojrzenie na sieci dystrybucyjne partnerów. Dzięki naszemu systemowi analizy cyfrowych danych na temat tysięcy ruchów paletowych w Polsce jesteśmy w stanie proponować współdzielenie tras przewozowych między podmiotami w taki sposób, by je skracać i eliminować tzw. puste przebiegi. Przykładowo zamiast czterech ciężarówek z częściowo wypełnioną przestrzenią załadunkową trasę pokonuje tylko jedna, ale maksymalnie załadowana. To oczywiście skutkuje oszczędnością paliwa, pokonanych kilometrów oraz redukcją emisji CO2.

Co więcej, nasze niebieskie palety są znacznie efektywniej wykorzystywane i mają nawet 10-krotnie dłuższy czas użyteczności niż konkurencyjne palety białe. Zamykając obieg nośników, które zanim wrócą do naszych centrów serwisowych, są wykorzystywane przez kolejne ogniwa w ramach jednego łańcucha dostaw, unikamy nadprogramowej i niepotrzebnej produkcji nowych palet. To wymiernie przekłada się na zaoszczędzone drewno i inne surowce, redukcję CO2 oraz na zmniejszenie ilości generowanych przy produkcji odpadów.

Dlaczego Unilever podjął współpracę w ramach programu Lean & Green i jakie cele dzięki niemu realizuje?

Viktor Buss, head of supply chain Poland and Baltics, Unilever: Dla naszej firmy program otwiera nowy wymiar bliskiej współpracy z partnerami. Poprzez wspólne inicjatywy możemy spełnić oczekiwania konsumentów dotyczące jak największej redukcji śladu węglowego końcowego produktu. Redukcja emisji CO2 to wymierne korzyści dla planety, obniżenie kosztów w ramach naszej działalności, a także aspekt przewagi konkurencyjnej. Lean & Green jest programem partnerskim, więc dodatkowym bonusem jest synergia pomysłów i wdrożonych rozwiązań z korzyścią dla środowiska w Polsce.

Jakie są efekty wspólnych działań i jakie korzyści płyną z nich dla firmy Unilever oraz dla środowiska?

Promowana przez Unilever wizja zrównoważonego stylu życia dla każdego determinuje wiele działań na rzecz ograniczenia emisji CO2. Porównując lata 2020 i 2021, nasza firma osiągnęła 15 proc. redukcji w obszarze dystrybucji krajowej. W ramach samej tylko współpracy z CHEP, polegającej na wykorzystywaniu wspólnych centrów serwisowych oraz tzw. poolingu palet, zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla aż o niemal 2,5 tys. ton i oszczędziliśmy 14 tys. nadmiarowych kilometrów.

Jak Biedronka radzi sobie z wyzwaniem ograniczania emisji CO2 i jakie cele udało wam się osiągnąć w ramach współpracy z CHEP?

Lucyna Bartuzi, menedżer ds. procesów logistycznych sieci Biedronka: W swoim łańcuchu dostaw uwzględniamy aspekty etyczne, społeczne oraz środowiskowe, rozwijając trwałe i obustronnie korzystne relacje handlowe z naszymi partnerami oraz aktywnie wspierając polskich dostawców. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno przez skalę, jak i naturę naszej działalności wywieramy na nasze otoczenie ogromny wpływ. Czujemy się odpowiedzialni za to, by rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony dla środowiska. Optymalizacja procesów logistycznych oraz inwestycje w zielone technologie będą kluczowe dla osiągnięcia postawionych przed nami celów.

Struktura logistyczna sieci Biedronka składa się z ponad 1,2 tys. naczep, pokonujących rocznie ponad 152 mln kilometrów. To wiąże się z emisją dwutlenku węgla na poziomie ok. 100 tys. ton. Tak duża skala działalności nadaje naszym proekologicznym inicjatywom szczególnej wagi. Jako firma stawiająca cele ekologiczne w centrum naszej uwagi potrzebowaliśmy skutecznych działań.

W kontekście założonej na pierwszym poziomie programu Lean & Green 20-procentowej redukcji emisji CO2 oznacza to realne korzyści środowiskowe. Największą, bo aż 250-procentową, dynamikę wzrostową (lata 2020–2021) w generowanych oszczędnościach środowiskowych odnotowano w obszarze tzw. backhaulingu, czyli w ponownym zapełnianiu przestrzeni ładunkowej samochodów powracających. Nasze wspólne wysiłki przy optymalizowaniu procesów załadunkowych w ramach współpracy z CHEP zaowocowały ograniczeniem emisji CO2 o 70,8 ton oraz zredukowaniem pustych przebiegów aż o 53 tys. km.

Dzięki przystąpieniu do systemu poolingu CHEP możemy się dzielić i ponownie wykorzystywać palety, co pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2, produkcję odpadów i zużycie wody, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane