Stalexport <SXPT.WA> Zbycie akcji spółki

Stalexport <SXPT.WA> Zbycie akcji spółki ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI Raport nr 81/2003 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 listopada br., otrzymał od pełnomocnika Citibank Overseas Investment Corporation ("Podmiot Dominujący") - zgodnie z art. 147 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997, nr 118, poz. 754 z późn. zm.) zawiadomienie, że Citicorp Trustee Company Limited ( "Citicorp Trustee"), będący podmiotem zależnym Podmiotu Dominującego, w dniu 6 listopada 2003 r. przeniósł 1.223.124.oraz zbył na rynku regulowanym 515.934 akcje STALEXPORT SA Citicorp Trustee działa, jako powiernik obligatariuszy zamiennych na akcje o łącznej wartości 50.000.000 USD, wyemitowanych 3 kwietnia 1997 r. przez STALEXPORT S.A. Dnia 22 września 2003 r. Citicorp Trustee objął akcje STALEXPORT S.A. w celu przekazania ich obligatariuszom. W związku z powyższym Podmiot Dominujący posiada obecnie 10.628.065 akcji STALEXPORT S.A., które stanowią ok. 9,86 % kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. oraz uprawniają do wykonywania 10.628.065 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi ok. 9,86 % głosów. Podmiot Dominujący posiada powyższe akcje poprzez swoje spółki zależne: 1. Citicorp Trustee posiada 8.760.263 akcji STALEXPORT S.A., które stanowią ok. 8,13 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania 8.760.263 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi ok. 8,13 % głosów. 2. Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada 1.867.802 akcji STALEXPORT S.A., które stanowią ok. 1,73% kapitału zakładowego Spółki STALEXPORT S.A. oraz uprawniają do wykonywania 1.867.802 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 1,73% głosów. Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ