Starosta Żywiecki zawiadamia

  • Komunikat partnera
opublikowano: 18-11-2021, 10:23

GKN-III.6821.5.18.2021.AS-K

OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułu 113 ustęp 5,6 i 7, artykułu 114 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899),

Starosta Żywiecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie artykułu 124a w związku z artykułem 124 ustęp 1,2,4 do 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899), w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Rycerka Górna, oznaczonej jako działki numer 282/2 i 291/4, której stan prawny jest nieuregulowany – w celu rozbudowy istniejącej sieci niskiego napięcia poprzez wybudowanie odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 4/50 o długości 42 metry, stanowiących wiązkę czterech przewodów każdy o przekroju 50 milimetry2 - w ramach realizacji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899), jakim jest budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane