Sytuacja na rynku sprzyjała zyskom z lokat

Materiał partnera strony - PZU
opublikowano: 20-11-2014, 00:00

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa PZU ma ponad 2,5 mld zł zysku netto. Jeśli nie liczyć zdarzeń jednorazowych, to wynik zbliżony do zeszłorocznego

Miniony kwartał stał w największej w regionie grupie ubezpieczeniowej pod znakiem przejęcia krajowego lidera rynku direct — Link4, oraz rekordowej emisji euroobligacji. Wynik finansowy po trzech kwartałach wyniósł ponad 2,5 mld zł, a dochody z działalności lokacyjnej zwiększyły się aż o 16 proc. — Po dziewięciu miesiącach 2014 r. Grupa PZU może pochwalić się zarówno wysokim zyskiem, jak i rentownością produktów ubezpieczeniowych. Wyniki w biznesie inwestycyjnym są dużo lepsze niż w poprzednim okresie, na co niemały wpływ miała sytuacja na rynkach finansowych.

W trzecim kwartale konsekwentnie realizowaliśmy strategię firmy zorientowanej na klienta, innowacyjnej oraz działającej sprawnie i efektywnie. Ustalamy też standardy rynkowe: jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy tworzenie własnej floty 300 aut zastępczych dostępnych dla każdego. Postawiliśmy kolejny milowy krok w nowoczesnej obsłudze klienta, zbliżając się do miliona polis wystawionych przez system Everest.

Jednocześnie PZU dokonał w tym czasie znaczących przejęć na rynku ochrony zdrowia i ubezpieczeń oraz wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln EUR o rekordowo niskim kuponie i marży — powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Wpływ na działalność Grupy PZU w trzecim kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku miały wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek spadku rentowności obligacji, rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych przy jednoczesnym spadku szkodowości, spadek rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych spowodowany wyższym poziomem rezerw dla szkód z lat ubiegłych oraz mniejsze tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P.

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe: wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE, jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011).

Składka lekko wzrosła

Składki przypisane brutto po trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 12,41 mld zł, o 0,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń grupowych i indywidualnych kontynuowanych (głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń ochronnych — efekt wyższej średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym wysoki poziom nowej sprzedaży), ubezpieczeń zdrowotnych zawieranych w formie grupowej oraz ubezpieczeń finansowych — związanych z poprawą sytuacji w branży budowlanej.

Wzrost składek Grupa PZU zawdzięcza także konsolidacji spółki AAS Balta, co dodało 55 mln zł. Jednocześnie odnotowano spadek składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową (w szczególności produktów strukturyzowanych), ubezpieczeń komunikacyjnych OC, jako efektu silnej konkurencji oraz ubezpieczeń majątkowych, w wyniku pozyskania w analogicznym okresie 2013 r. wieloletnich kontraktów z sektora branży energetycznej i górniczej.

Dochody w górę, odszkodowania też

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi, tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) za trzy kwartały 2014 r. były o 16 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosły 2,16 mld zł. To w głównej mierze zasługa wzrostu wyceny instrumentów dłużnych. Na porównywalność danych wpłynął ponadto dochód rozpoznany w 2013 r. w wysokości 172,7 mln zł, związany z konsolidacją funduszy inwestycyjnych. Wartość odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) wzrosła o 2,5 proc., do 201,6 mln zł, co wynikało w szczególności z: niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P, wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych, oraz wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, w szczególności spowodowanego znacznie wyższym poziomem rezerw szkodowych z lat ubiegłych.

Rozwój wymaga nakładów

Koszty akwizycji za trzy kwartały 2014 r. również wzrosły, tyle że o 7,2 proc. do 1,6 mld zł. Było to rezultatem zmian stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych i działań prosprzedażowych w segmencie ubezpieczeń majątkowych, zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych oraz modyfikacji systemu wynagrodzeń w kanale agencyjnym. Koszty administracyjne zwiększyły się natomiast o 9,5 proc. Wzrost w głównej mierze wynikał z wyższych kosztów projektów informatycznych i osobowych, obowiązkowej dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW przez PTE PZU (20,1 mln zł) oraz rozwoju operacji zagranicznych — w tym na skutek rozpoczęcia konsolidacji spółki AAS Balta oraz prowadzenia działalności przez oddziały w Estonii i na Łotwie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony - PZU

Polecane