Czytasz dzięki

Tauron utworzył 214 mln zł rezerwy

  • PAP
opublikowano: 15-03-2019, 18:54

Tauron utworzył rezerwę 214 mln zł związaną z wpływem ustawy zamrażającej ceny energii w 2019 rok. To wymóg rachunkowy wynikający z oszacowania potencjalnych skutków ustawy dotyczącej cen sprzedaży energii elektrycznej w 2019 roku - poinformowała w piątek spółka.

Spółka zaznaczyła, że zawiązanie rezerwy jest zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości.

"Wraz z pojawieniem się w 2019 roku nowelizacji ustawy i rozporządzenia, w szczególności umożliwiających wyliczenie kwoty rekompensat, ale także zmieniających zasady ustalania cen sprzedaży, Grupa przeprowadzi analizy prawne i księgowe, tak aby dokonać niezbędnych aktualizacji wysokości rezerwy na kolejne dni bilansowe – powiedział cytowany w komunikacie spółki jej wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Spółka podaje, że w konsekwencji utworzenia rezerwy, "wskaźnik dług netto do EBITDA, liczony według definicji zawartej w warunkach emisji obligacji (serii TPEA1119) wyemitowanych w listopadzie 2014 r., może przekroczyć poziom 3,0. Przekroczenie granicznej wartości dotyczy tylko tej emisji, gdyż odmiennie od innych finansowań Tauronu, w tym przypadku w kalkulacji zadłużenia nie są wyłączone obligacje podporządkowane (hybrydowe), które stanowią istotny element struktury zadłużenia spółki".

Jak podkreślono w komunikacie ewentualne przekroczenie poziomu 3,0 dla tej emisji nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność organizacji. Spółka ma zagwarantowane finansowanie na wykup tych obligacji, przypadający w listopadzie 2019 r.

"W wyniku utworzenia rezerwy wskaźnik dług netto do EBITDA liczony dla obligacji krajowych o wartości 1,75 mld zł może osiągnąć poziom 3,04x. Zakładaliśmy, że z uwagi na kulminację wydatków inwestycyjnych taka sytuacja może wystąpić w bieżącym roku. Dlatego też już trzy lata temu podpisaliśmy porozumienia z obligatariuszami, którzy wyrazili taką wolę, skutecznie zabezpieczające Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przekroczenia bariery 3,0. Zgodnie z warunkami emisji obligacje te zostaną przez nas wykupione w listopadzie tego roku – wyjaśnia Marek Wadowski.

Spółka podkreśla, że jej priorytetem jest zachowanie stabilności finansowej, dyscyplina kosztowa i dokończenie zaplanowanych inwestycji, przede wszystkim bloku 910 MW w Jaworznie. Celem Turonu jest w szczególności utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie niższym od 3,5, co stanowi zobowiązanie spółki w pozostałych umowach dotyczących finansowania.

Wadowski podkreśla, że Tauron ma zagwarantowane dostępne finansowanie w wysokości przekraczającej 5 mld zł, które zabezpiecza nie tylko wykup obligacji, ale także wszystkie wydatki inwestycyjne.

"Od przyszłego roku planowane są niższe nakłady inwestycyjne, dodatkowo na wynik Grupy pozytywnie wpłynie uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie. Z kolei w 2021 r. pojawią się pierwsze przychody z rynku mocy w wysokości ponad 640 mln zł.

Tauron zaprezentował w piątek też szacunkowe wyniki finansowe za 2018 r. uwzględniające rezerwę. Przychody ze sprzedaży wyniosły 18 122 mln zł EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe to 3 mld 375 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Wydobycie - (207) mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie: 731 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja 2 517 mln zł, EBITDA segmentu Sprzedaż 321 mln zł. EBIT, czyli zysk operacyjny to 791 mln zł, zaś ujemne różnice kursowe (83) mln zł

Zysk brutto grupy to 505 mln zł, zaś zysk 207 mln zł.

W czwartek resort energii opublikowany projekt kwot rekompensat dla sprzedawców prądu za utrzymanie zeszłorocznych cen. Ustawa z grudnia 2018 r. ustala na rok 2019 ceny dla odbiorców końcowych energii elektrycznej na poziomie ich cenników, bądź taryf z 30 czerwca 2018 r. Różnica między ceną zakupu energii a ustaloną ustawą ceną sprzedaży będzie sprzedawcom rekompensowana ze specjalnego funduszu, zasilonego m.in. pieniędzmi ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji CO2.

Projekt przedstawia formuły wyznaczania średnioważonej ceny energii na rynku hurtowym. Różnica między nią, a ustaloną ceną sprzedaży będzie rekompensatą dla sprzedawcy. Cena ta będzie kalkulowana oddzielnie dla wszystkich typów umówi zawieranych w 2018 i 2019 r. oraz dla transakcji samodzielnego zakupu przez odbiorcę końcowego na giełdzie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane