Telekom Polska <TPSA.WA> Program publicznej emisji obligacji TP S.A.

HOLDIKOM SPÓŁKA AKCYJNA
14-10-2002, 16:52

PROGRAM PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 72/2002

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje, że w dniu 14 października 2002 roku TP S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz z Domem Maklerskim Banku Handlowego w Warszawie, Umowę Programu Emisji Obligacji oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. - Umowę Agencyjną, ustanawiające Program Emisji Obligacji TP S.A. (zwany dalej "Programem"). Wartość Programu nie przekroczy 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych. Program obejmuje emisje obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej, denominowanych w złotych o terminie wykupu od 1 roku do 7 lat. Celem emisji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Obligacje będą emitowane na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji uzupełnionych Szczegółowymi Warunkami Transzy, udostępnianymi w trybie Rozporządzenia o ważności Prospektu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w formie obligacji zerokuponowych lub oprocentowanych.

Obligacje zostaną wyemitowane w kilku Seriach, a każda Seria w jednej lub większej liczbie Transz. Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu tj. w wysokości 1.000.000.000 złotych, stanowi 7,8 % kapitałów własnych TP S.A., zaś łączna wartość nominalna takich obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych, a jeszcze nie umorzonych obligacji TP S.A. stanowi 94 % kapitałów własnych TP S.A. Obrót wtórny Obligacjami odbywać się będzie na rynku regulowanym prowadzonym przez CeTO oraz dokonywany będzie wyłącznie między inwestorami kwalifikowanymi. W dniu dzisiejszym TP S.A. złożyła również zawiadomienie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") w trybie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w celu dopuszczenia tych obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zgodnie z art. 63 tej ustawy złożenie zawiadomienia wywołuje takie same skutki jak wyrażenie przez KPWiG zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.

Jednakże KPWiG może najpóźniej na 16 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub obrotu obligacjami zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, ale tylko wtedy jeżeli zawiadomienie nie spełnia przewidzianych prawem wymogów, tzn. nie zawiera informacji lub dokumentów o których mowa w art. 68 ust 1 i 2 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Data sporządzenia raportu: 14-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: HOLDIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA> Program publicznej emisji obligacji TP S.A.