Transakcje wzajemne Alchemii oraz Midasa

DI
opublikowano: 12-12-2008, 18:55

Alchemia nabyła 70.430 sztuk bonów komercyjnych serii T wyemitowanych przez NFI Midas. Jednocześnie 12 grudnia Fundusz dokonał wykupu 60.430 sztuk bonów serii K wyemitowanych 12 czerwca br. oraz dokonał przedterminowego częściowego wykupu 6.134 sztuk bonów serii R  wyemitowanych w dniu 26 sierpnia 2008 r. przez Fundusz, a objętych przez Alchemię.

Podpis: DI

Polecane